WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Kursy nadające uprawnienia

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Kursy nadające uprawnienia do prowadzenia różnych zajęć edukacyjnych (na podstawie przepisów innych niż rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczególnych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli)

 1. KU-1 Kurs na wycho­wawcę wypoczynku

  Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych pełnieniem funkcji wychowawcy wypo­czynku dzieci i młodzieży.

  Kurs spełnia wymogi Rozporządzenia MEN z dnia 30 marca 2016  r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Dz.U. z 5.04.2016, poz. 452).

  Program kursu obejmuje 36 godzin

  Termin realizacji: po skompletowaniu grupy

  Odpłatność: 250 zł

 2. KU-2 Kurs na kierownika wypoczynku

  Kurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych oraz innych osób zainteresowanych pełnieniem funkcji kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.

  Kurs spełnia wymogi Rozporządzenia MEN z dnia 30 marca 2016  r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Dz.U. z 5.04.2016, poz. 452).

  Program kursu obejmuje 10 godzin

  Termin realizacji: po skompletowaniu grupy

  Odpłatność: 100 zł

 3. KU-3 Kurs na kierownika wycieczek szkolnych

  Kurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych oraz innych osób zainteresowanych pełnieniem funkcji kierownika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.

  Kurs spełnia wymogi Rozporządzenia MEN z  dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i  sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 1.06.2018, poz. 1055).

  Program kursu obejmuje 12 godzin

  Termin realizacji: po skompletowaniu grupy

  Odpłatność: 100 zł

 4. KU-4 Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

  Kurs adresowany jest do nauczycieli „edukacji dla bezpieczeństwa” oraz innych nauczycieli chcących uzyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkole.

  Kurs jest realizowany zgodnie z ramowym planem i programem, które uwzględniają zakres wiedzy i umiejętności określony w  załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w  zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. 2009, nr 139, poz. 1132) wydanego na  podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. nr 191, poz. 1410, z późn. zm.).

  Program kursu obejmuje 30 godzin

  Termin realizacji: po skompletowaniu grupy

  Odpłatność: 350 zł