WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Studia podyplomowe 2020/2021

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
 1. SP-1 Zarządzanie oświatą

  Studia adresowane są do osób chcących zajmować stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkołach/placówkach oświatowych.

  Absolwenci uzyskują kwalifikacje, o których mowa w § 1 pkt 2 Rozpo­rządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 25.08.2017, poz. 1597) oraz w § 1 ust. 1 pkt e Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 25.08.2017, poz. 1587).

  Program studiów obejmuje 250/3 godzin zajęć, w tym godzin praktyki kierowniczej.

  Czas trwania studiów: 2 semestry (X 2020-VI 2021)

  Odpłatność: 1200 zł / 1 sem.

  Rejestracja zamknięta


Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line