WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Warsztaty w Szkole

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Warsztaty w szkole 2021/2022

Oferta tematów szkoleń warsztatowych, czyli zajęć praktycznych, proponowana jest do realizacji tylko w  formie stacjonarnej w siedzibie szkoły/placówki. Przygotowana została dla  grup liczących do 15 nauczycieli stanowiących całą radę pedagogiczną lub jej część (w przypadku szkoleń informatycznych liczba uczestników powinna odpowiadać liczbie stanowisk komputerowych).
Uczestnicy otrzymują indywidualne zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia.

Odpłatność za szkolenia:

  • w przypadku szkoleń 4-godzinnych – 600 zł
  • w przypadku szkoleń dłuższych – cena do negocjacji
WZÓR ZAMÓWIENIA – kliknij wybrany temat
w tabeli „Oferta tematów warsztatów w szkole”

Przyjmowane będą zamówienia także na tematy spoza naszej oferty.

Formularz zamówienia tematu spoza oferty SZ-0

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
Oferta tematów „warsztatów w szkole” do realizacji w r. szk. 2021/2022
NR TEMAT WARSZTATÓW W SZKOLE Liczba godzin
Stacjon./Online

Pracownia Technologii Informacyjnych

PTI

SZ-1

Programowanie dla najmłodszych

real. Mariusz Walak

4 -
SZ-2

Tworzenie interaktywnych gier i zabaw

real. Mariusz Walak

4 -
SZ-3

Zastosowanie narzędzi cyfrowych na lekcjach różnych przedmiotów

real. Mariusz Walak

4 -
SZ-4

Nowoczesna edukacja z tablicą interaktywną

real. Mariusz Walak

4 -
SZ-5

Zastosowanie interaktywnych narzędzi w nauczaniu

real. Mariusz Walak

4 -
SZ-6

Edukacja zdalna z Microsoft Teams

real. Mariusz Walak

4 -
SZ-7

Nowoczesne narzędzia cyfrowe wspomagające dydaktykę w szkole/placówce

real. Mariusz Walak

4 -

Pracownia Psychoedukacji i Wychowania

PPiW

SZ-8

Chcę świadomie wspierać rozwój swojego dziecka – warsztat uważnego rodzica (szkolenie z możliwością udziału rodziców dzieci klas I-III szkoły podstawowej)

real. Agata Muńko

4 -
SZ-9

Praca nauczyciela przedszkola z zastosowaniem „Arkusza rozwoju dziecka w wieku od 3 do 6 lat – obserwacje pedagogiczne i diagnoza przedszkolna”

real. Danuta Turłaj

4 -
SZ-10

Metody rozwijające pamięć i myślenie dzieci w wieku przedszkolnym

real. Danuta Turłaj

4 -
SZ-11

Zasady, konsekwencje i normy współżycia w grupie przedszkolnej

real. Danuta Turłaj

4 -
SZ-12

Ekonomia w przedszkolu – „ABC ekonomii czyli pierwsze kroki w świecie finansów”

real. Danuta Turłaj

4 -
SZ-13

Empatia w przedszkolu – „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami”

real. Danuta Turłaj

4 -
SZ-14

W poszukiwaniu ciszy – ćwiczenia pomagające dziecku przedszkolnemu odnaleźć spokój i rozwinąć uważność (II edycja)

real. Danuta Turłaj

4 -
SZ-15

„Zwyczajne towarzyszenie zamiast specjalnej troski” – jak wspierać uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w sytuacjach trudnych i nietypowych?

real. Barbara Basińska

4 -
SZ-16

Alternatywna rzeczywistość sensoryczna dzieci ze spektrum autyzmu

real. Agata Spirydowicz-Kacperska

4 -

Pracownia Doskonalenia Metodycznego

PDM

SZ-17

Tutoring w szkole
– 40 godzin (24 h stacjonarne i 16 h online)

real. Dorota Dąbrowska

40 (w tym 16 e-learningu) -
SZ-18

Motywowanie uczniów do nauki

real. Małgorzata Wiczkowska

4 -
SZ-19

„Ucz się z zapałem!” Techniki efektywnego nauczania w procesie lekcyjnym

real. Barbara Matusik

4 -
SZ-20

Przykłady dobrych praktyk nauczania zdalnego – co i dlaczego warto wykorzystać po powrocie do szkół?

real. Iwona Trzaskowska

4 -
SZ-21

„Klasa różnych prędkości” – jak indywidualizować pracę uczniów, wspierać ich autonomię i motywację do nauki?

real. Iwona Trzaskowska

4 -
SZ-22

Jak rozwijać potencjał muzyczny dziecka w wieku 0-6 lat?

real. Barbara Bednarek

4 -
Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line