WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Warsztaty w Szkole

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Warsztaty w szkole 2020/2021

Oferta tematów szkoleń warsztatowych proponowanych do realizacji w formie naocznej lub online w szkole/placówce przygotowana została dla grup liczących do 15 nau­czycieli (w przypadku szkoleń informatycznych liczba uczestników powinna odpowiadać liczbie stanowisk komputerowych). Uczestnicy otrzymują indywidualne zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia.

Odpłatność za szkolenia:

  • w przypadku szkoleń 3-4 godzinnych – 600 zł, od 15 marca 2021 r. cena szkolenia zdalne wynosi 500 zł
  • w przypadku szkoleń dłuższych – cena do negocjacji
WZÓR ZAMÓWIENIA – kliknij wybrany temat
w tabeli „Oferta tematów warsztatów w szkole”

Przyjmowane będą zamówienia także na tematy spoza naszej oferty.

Formularz zamówienia tematu spoza oferty SZ-0

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
Oferta tematów „warsztatów w szkole” do realizacji w r. szk. 2020/2021
NR TEMAT WARSZTATÓW W SZKOLE Liczba godzin
Stacjon./Online

Pracownia Technologii Informacyjnych

PTI

Sz-1

Programowanie dla najmłodszych

real. Mariusz Walak, Łukasz Lemieszewski

4 3
Sz-2

Tworzenie interaktywnych gier i zabaw

real. Mariusz Walak, Łukasz Lemieszewski

4 3
Sz-3

TIK na lekcjach różnych przedmiotów

real. Katarzyna Tomicka, Mariusz Walak

4 3
Sz-4

Nowoczesna edukacja z tablicą interaktywną

real. Mariusz Walak, Łukasz Lemieszewski

4 3
Sz-5

Zastosowanie interaktywnych narzędzi w nauczaniu

real. Katarzyna Tomicka, Mariusz Walak, Łukasz Lemieszewski

4 3
Sz-6

Edukacja zdalna z Microsoft Teams

real. Łukasz Lemieszewski, Mariusz Walak

4 3
Sz-7

Nowoczesne narzędzia cyfrowe wspomagające dydaktykę w szkole/placówce

real. Katarzyna Tomicka, Łukasz Lemieszewski, Mariusz Walak

4 3

Pracownia Psychoedukacji i Wychowania

PPiW

Sz-8

Wsparcie ucznia z zespołem Aspergera na terenie szkoły z uwzględnieniem współpracy z rodzicami

real. Agata Spirydowicz-Kacperska

4 3
Sz-9

Wprowadzenie do samodzielności według metody Marii Montessori

real. Danuta Turłaj

4 -
Sz-10

W poszukiwaniu ciszy – ćwiczenia pomagające dziecku przedszkolnemu odnaleźć spokój i rozwinąć uważność

real. Danuta Turłaj

4 -
Sz-11

Jak rozmawiać z uczniami w sytuacjach trudnych i kryzysowych?

real. Jadwiga Krzewska-Gordzijewska

4 -

Pracownia Doskonalenia Metodycznego

PDM

Sz-12

Analiza i wykorzystanie wyniku egzaminu ósmoklasisty

real. Zbigniew Łuczka

4 -
Sz-13

„Pan Tadeusz” A. Mickiewicza – zadania do lektury i scenariusze zajęć

real. Małgorzata Tyszkiewicz

4 -
Sz-14

Przykłady zastosowań wybranych metod nauczania na przedmiotach humanistycznych w szkole podstawowej

real. Małgorzata Wiczkowska, Małgorzata Niewiadomska

4 -
Sz-15

Motywowanie uczniów do nauki

real. Małgorzata Wiczkowska

4 -
Sz-16

Modernizacja warsztatu pracy nauczyciela języka angielskiego szkoły podstawowej na podstawie analizy wyników dwóch pierwszych egzaminów ósmoklasisty

real. Mirosław Kwiatkowski

4 -
Sz-17

Tutoring w szkole

real. Dorota Dąbrowska

40 (w tym 16 e-learningu) -
Sz-18

Jak rozwijać muzyczny potencjał dziecka w wieku 0-6 lat ?

real. Barbara Bednarek

4 -
Sz-19

Metody aktywizujące i udzielanie informacji zwrotnej na lekcjach on- oraz offline

real. Iwona Trzaskowska

4 -
Sz-20

Informacja zwrotna jako najbardziej kształtujący element oceniania wspierającego rozwój ucznia

real. Beata Gizińska-Gigoła

4 -
Sz-21

Skuteczne techniki uczenia się

real. Barbara Matusik

4 3
Sz-22

Metody aktywizujące w nauczaniu teoretycznych przedmiotów zawodowych

real. Sylwia Pawlaczyk

4 -
Sz-23

Aplikacje komputerowe w kształceniu zawodowym

real. Sylwia Pawlaczyk

4 -
Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line