WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Warsztaty w Szkole

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Warsztaty w szkole 2023/2024

Oferta tematów szkoleń warsztatowych, czyli zajęć praktycznych, proponowana jest do realizacji tylko w formie stacjonarnej w siedzibie szkoły/placówki. Przygotowana została dla  grup liczących do 15 nauczycieli stanowiących całą radę pedagogiczną lub jej część (w przypadku szkoleń informatycznych liczba uczestników powinna odpowiadać liczbie stanowisk komputerowych).
Uczestnicy otrzymują indywidualne zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia.

Odpłatność za szkolenia:

  • w przypadku szkoleń 4-godzinnych – 900 zł
  • w przypadku szkoleń dłuższych – cena do negocjacji
WZÓR ZAMÓWIENIA – kliknij wybrany temat
w tabeli „Oferta tematów warsztatów w szkole”

Przyjmowane będą również zamówienia na tematy z pozostałej naszej oferty oraz tematy spoza naszej oferty.

Rejestracja zamknięta

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
Oferta tematów „warsztatów w szkole” do realizacji w r. szk. 2023/2024
NR TEMAT WARSZTATÓW W SZKOLE Liczba godzin
Stacjon./Online

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny

WOM

SZ-0

Szkolenie spoza oferty

real.

Pracownia Technologii Informacyjnych

PTI

SZ-1

Stosowanie tablic multimedialnych i monitorów dotykowych w praktyce szkolnej

real. Mariusz Walak, Łukasz Lemieszewski

SZ-2

Sztuczna inteligencja – przygotowanie nauczycieli do cyfrowej transformacji

real. Mariusz Walak, Łukasz Lemieszewski

SZ-3

Magiczne przygody z kodowaniem: odkrywanie tajemnic cyfrowego świata!

real. Mariusz Walak, Łukasz Lemieszewski

Pracownia Psychoedukacji i Wychowania

PPiW

SZ-4

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

real. Lidia Pyżyńska, Agata Spirydowicz-Kacperska

SZ-5

Pierwsza pomoc przedmedyczna

real. Piotr Wójciak

Pracownia Doskonalenia Metodycznego

PDM

SZ-6

Tutoring w szkole

real. Barbara Basińska, Dorota Dąbrowska, Zbigniew Łuczka

SZ-7

Dzień Nauki w mojej szkole – realizacja projektu interdyscyplinarnego

real. Paweł Zaborowski

SZ-8

Korespondencja elektroniczna nauczyciela z rodzicami uczniów

real. Małgorzata Jach

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line