WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Sieci współpracy i samokształcenia 2023/2024

Realizowanymi przez WOM formami wspomagania nauczycieli i szkół będą m.in.:

 1. (1)Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek w celu doskonalenia ich pracy poprzez wymianę doświadczeń.
  W tym zakresie kontynuowane będą sieci o charakterze przedmiotowym i problemowym prowadzone w r. szk. 2023/2024, a także uruchomione zostaną nowe sieci.

  Zobacz tabela sieci.

  Ponadto będą realizowane następujące sieci w ramach trwałości projektu „Szkoła ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w  woj. lubuskim” oraz „Szkoła Ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim”:

  1. Sieć nauczycieli informatyki (2 sieci: Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra)
  2. Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (Zielona Góra)
  3. Sieć nauczycieli języków obcych (2 sieci: Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra)
  4. Sieć nauczycieli matematyki (2 sieci: Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra)
  5. Sieć nauczycieli przyrody i biologii (Zielona Góra)
  6. Sieć nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (Gorzów Wielkopolski)
 2. (2) Organizowanie i prowadzenie doskonalenia w formie kursów, seminariów, konferencji, warsztatów i innych szkoleń – zarówno w trybie online, jak i stacjonarnym

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
Plan na r. szk. 2023/2024 obejmuje prowadzenie nw. sieci:
Lp.

Nazwa sieci / koordynator

Adresat

1.

Sieć współpracy i samokształcenia „Narzędzia cyfrowe wspomagające pracę nauczyciela” – kontynuacja

Koordynator: Katarzyna Tomicka
katarzyna.tomicka@womgorz.edu.pl

nauczyciele wszystkich typów szkół

2.

Sieć współpracy i samokształcenia „Metodyka nauki programowania w szkole: współpraca, wsparcie, innowacje oraz Chat GPT”

Koordynator: Mariusz Walak
mariusz.walak@womgorz.edu.pl

nauczyciele informatyki wszystkich typów szkół

3.

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Koordynator: Marek Piechowiak, Dorota Janiszewska
marek.piechowiak@womgorz.edu.pl i dorota.janiszewska@womgorz.edu.pl

dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

4.

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych – kontynuacja

Koordynator: Lidia Pyżyńska
lidia.pyzynska@womgorz.edu.pl

dyrektorzy i wicedyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych

5.

EduSPEcjalna sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów specjalnych i nauczycieli organizujących kształcenie specjalne

Koordynator: Agata Spirydowicz-Kacperska
agata.spirydowicz-kacperska@womgorz.edu.pl

pedagodzy specjalni, nauczyciele organizujący kształcenie specjalne

6.

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania do życia w rodzinie – kontynuacja

Koordynator: Jadwiga Krzewska-Gordzijewska
jadwiga.krzewska@womgorz.edu.pl

nauczyciele wychowania do życia w rodzinie

7.

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów i nauczycieli przedszkoli – kontynuacja

Koordynator: Jolanta Talaska, Danuta Turłaj
jolanta.talaska@womgorz.edu.pl i danuta.turlaj@womgorz.edu.pl

dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli

8.

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – kontynuacja

Koordynator: Anna Domagała
anna.domagala@womgorz.edu.pl

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

9.

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych

Koordynator: Beata Gizińska-Gigoła
beata.gizinska-gigola@womgorz.edu.pl

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

10.

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Koordynator: Małgorzata Niewiadomska
malgorzata.niewiadomska@womgorz.edu.pl

nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

11.

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych

Koordynator: Jolanta Stępkowska
jolanta.stepkowska@womgorz.edu.pl

nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych

12.

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli historii, historii i teraźniejszości i wos szkół ponadpodstawowych

Koordynator: Jerzy Dutkiewicz
jerzy.dutkiewicz@womgorz.edu.pl

nauczyciele historii, historii i teraźniejszości i wiedzy o społeczeństwie, szkół ponadpodstawowych

13.

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli muzyki

Koordynator: Barbara Bednarek
barbara.bednarek@womgorz.edu.pl

nauczyciele muzyki wszystkich typów szkół

14.

Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych i biznesu i zarządzania

Koordynator: Barbara Matusik
barbara.matusik@womgorz.edu.pl

doradcy zawodowi oraz nauczyciele prowadzący zajęcia doradztwa zawodowego, biznesu i zarządzania wszystkich typów szkół

15.

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli kształcenia zawodowego

Koordynator: Sylwia Pawlaczyk
sylwia.pawlaczyk@womgorz.edu.pl

nauczyciele kształcenia zawodowego wszystkich typów szkół

16.

Sieć współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych

Koordynator: Anna Giniewska, Magdalena Płatonow
anna.giniewska@womgorz.edu.pl i magdalena.platonow@womgorz.edu.pl

nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół

17.

Sieć współpracy i samokształcenia logopedów

Koordynator: Agata Spirydowicz-Kacperska
agata.spirydowicz-kacperska@womgorz.edu.pl

logopedzi przedszkoli i szkół podstawowych

18.

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego

Koordynator: Urszula Polańska
urszula.polanska@womgorz.edu.pl

nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line