WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Sieci współpracy i samokształcenia 2022/2023

Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek w celu doskonalenia ich pracy poprzez wymianę doświadczeń.
W tym zakresie kontynuowane będą sieci o charakterze przedmiotowym i problemowym prowadzone w r. szk. 2022/2023, a także uruchomione zostaną nowe sieci.

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
Plan na r. szk. 2022/2023 obejmuje prowadzenie nw. sieci:
Lp.

Nazwa sieci / koordynator

Adresat

1.

Sieć współpracy i samokształcenia „Narzędzia cyfrowe wspomagające pracę nauczyciela” – kontynuacja

Koordynator: Katarzyna Tomicka
katarzyna.tomicka@womgorz.edu.pl

nauczyciele wszystkich typów szkół

2.

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów/wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych (o krótkim stażu)

Koordynator: Marek Piechowiak, Dorota Janiszewska
marek.piechowiak@womgorz.edu.pl i dorota.janiszewska@womgorz.edu.pl

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

3.

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych – kontynuacja

Koordynator: Lidia Pyżyńska
lidia.pyzynska@womgorz.edu.pl

dyrektorzy i wicedyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych

4.

Sieć współpracy i samokształcenia – "On nie jest z Marsa - uczeń z zaburzeniami komunikacji"

Koordynator: Agata Spirydowicz-Kacperska
agata.spirydowicz-kacperska@womgorz.edu.pl

dla pedagogów specjalnych

5.

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania do życia w rodzinie – kontynuacja

Koordynator: Jadwiga Krzewska-Gordzijewska
jadwiga.krzewska@womgorz.edu.pl

nauczyciele wychowania do życia w rodzinie wszystkich typów szkół

6.

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów i nauczycieli przedszkoli – kontynuacja

Koordynator: Jolanta Talaska, Danuta Turłaj
jolanta.talaska@womgorz.edu.pl i danuta.turlaj@womgorz.edu.pl

dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli

7.

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – kontynuacja

Koordynator: Anna Domagała
anna.domagala@womgorz.edu.pl

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

8.

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych nt. „Egzamin ósmoklasisty”

Koordynator: Beata Gizińska-Gigoła
beata.gizinska-gigola@womgorz.edu.pl

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

9.

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych – kontynuacja

Koordynator: Małgorzata Niewiadomska
malgorzata.niewiadomska@womgorz.edu.pl

nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

10.

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych nt. „Skuteczne porozumiewanie się w języku angielskim”

Koordynator: Urszula Polańska
urszula.polanska@womgorz.edu.pl

nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół

11.

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych – kontynuacja

Koordynator: Jolanta Stępkowska
jolanta.stepkowska@womgorz.edu.pl

nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych

12.

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych – kontynuacja

Koordynator: Jerzy Dutkiewicz
jerzy.dutkiewicz@womgorz.edu.pl

nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych

13.

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki szkół podstawowych – kontynuacja

Koordynator: Iwona Jankowska
iwona.jankowska@womgorz.edu.pl

nauczyciele matematyki szkół podstawowych

14.

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych

Koordynator: Dorota Tomczak
dorota.tomczak@womgorz.edu.pl

nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

15.

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli biologii szkół podstawowych – kontynuacja

Koordynator: Aleksandra Duszka-Sondej
aleksandra.duszka.sondej@womgorz.edu.pl

nauczyciele biologii szkół podstawowych

16.

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki wszystkich typów szkół

Koordynator: Zbigniew Łuczka
zbigniew.luczka@womgorz.edu.pl

nauczyciele fizyki wszystkich typów szkół

17.

Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych – kontynuacja

Koordynator: Barbara Matusik
barbara.matusik@womgorz.edu.pl

doradcy zawodowi oraz nauczyciele prowadzący zajęcia doradztwa zawodowego wszystkich typów szkół

18.

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli kształcenia zawodowego pt. „Zawodowcy w sieci”

Koordynator: Sylwia Pawlaczyk
sylwia.pawlaczyk@womgorz.edu.pl

nauczyciele kształcenia zawodowego wszystkich typów szkół

19.

Sieć współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych – kontynuacja

Koordynator: Monika Markowska, Barbara Tymszan
monika.markowska@womgorz.edu.pl i barbara.tymszan@womgorz.edu.pl

nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line