WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Oferta 2021/2022

Trwa uzupełnianie oferty szkoleniowej na rok 2021/2022
» opub. Administrator IT

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
Plan na r. szk.  obejmuje prowadzenie nw. sieci:

Nazwa sieci / koordynator

Adresat

Program współpracy POŁĄCZMY SIŁY

Koordynator:

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów/wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych – kontynuacja

Koordynator: Dorota Janiszewska
dorota.janiszewska@womgorz.edu.pl

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych – kontynuacja

Koordynator: Lidia Pyżyńska
lidia.pyzynska@womgorz.edu.pl

dyrektorzy i wicedyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów szkolnych – kontynuacja

Koordynator: Barbara Basińska
barbara.basinska@womgorz.edu.pl

pedagodzy szkolni wszystkich typów szkół i placówek

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania do życia w rodzinie – kontynuacja

Koordynator: Jadwiga Krzewska-Gordzijewska
jadwiga.krzewska@womgorz.edu.pl

nauczyciele wychowania do życia w rodzinie wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Koordynator: Anna Domagała
anna.domagala@womgorz.edu.pl

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Sieć współpracy i samokształcenia logopedów

Koordynator: Agata Spirydowicz-Kacperska
agata.spirydowicz-kacperska@womgorz.edu.pl

logopedzi

Sieć współpracy i samokształcenia „Algorytmika i programowanie” – kontynuacja

Koordynator: Łukasz Lemieszewski
lukasz.lemieszewski@womgorz.edu.pl

nauczyciele informatyki oraz inni nauczyciele wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia „Narzędzia TIK wspomagające pracę nauczyciela” – kontynuacja

Koordynator: Katarzyna Tomicka
katarzyna.tomicka@womgorz.edu.pl

nauczyciele wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów przedszkoli – kontynuacja

Koordynator: Jolanta Talaska, Danuta Turłaj
jolanta.talaska@womgorz.edu.pl i danuta.turlaj@womgorz.edu.pl

dyrektorzy przedszkoli

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych

Koordynator: Beata Gizińska-Gigoła
beata.gizinska-gigola@womgorz.edu.pl

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Koordynator: Małgorzata Niewiadomska
malgorzata.niewiadomska@womgorz.edu.pl

nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych „Dryle językowe: bank pomysłów i wspólny cel czyli efektywniejsze nauczanie gramatyki”

Koordynator: Urszula Polańska
urszula.polanska@womgorz.edu.pl

nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego

Koordynator: Iwona Trzaskowska
iwona.trzaskowska@womgorz.edu.pl

nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie – kontynuacja

Koordynator: Jerzy Dutkiewicz, Jolanta Stępkowska
jerzy.dutkiewicz@womgorz.edu.pl i jolanta.stepkowska@womgorz.edu.pl

nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki

Koordynator: Dorota Tomczak, Iwona Jankowska
dorota.tomczak@womgorz.edu.pl i iwona.jankowska@womgorz.edu.pl

nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Koordynator: Aleksandra Duszka-Sondej, Zbigniew Łuczka
aleksandra.duszka.sondej@womgorz.edu.pl i zbigniew.luczka@womgorz.edu.pl

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych – kontynuacja

Koordynator: Barbara Matusik
barbara.matusik@womgorz.edu.pl

doradcy zawodowi oraz nauczyciele prowadzący zajęcia doradztwa zawodowego wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych

Koordynator: Sylwia Pawlaczyk
sylwia.pawlaczyk@womgorz.edu.pl

nauczyciele przedmiotów zawodowych wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych – kontynuacja

Koordynator: Magdalena Janas, Monika Markowska
magdalena.janas@womgorz.edu.pl i monika.markowska@womgorz.edu.pl

nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line