WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
Plan na r. szk.  obejmuje prowadzenie nw. sieci:

Nazwa sieci / koordynator

Adresat

Sieć współpracy i samokształcenia „Narzędzia cyfrowe wspomagające pracę nauczyciela” – kontynuacja

Koordynator:

nauczyciele wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów/wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych – kontynuacja

Koordynator: Dorota Janiszewska
dorota.janiszewska@womgorz.edu.pl

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych – kontynuacja

Koordynator: Lidia Pyżyńska
lidia.pyzynska@womgorz.edu.pl

dyrektorzy i wicedyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów szkolnych – kontynuacja

Koordynator: Barbara Basińska
barbara.basinska@womgorz.edu.pl

pedagodzy szkolni wszystkich typów szkół i placówek

On nie jest z Marsa - uczeń z trudnościami w komunikacji

Koordynator: Agata Spirydowicz-Kacperska
agata.spirydowicz-kacperska@womgorz.edu.pl

nauczyciele placówek specjalnych, integracyjnych, logopedzi

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania do życia w rodzinie – kontynuacja

Koordynator: Jadwiga Krzewska-Gordzijewska
jadwiga.krzewska@womgorz.edu.pl

nauczyciele wychowania do życia w rodzinie wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów przedszkoli – kontynuacja

Koordynator: Jolanta Talaska, Danuta Turłaj
jolanta.talaska@womgorz.edu.pl i danuta.turlaj@womgorz.edu.pl

dyrektorzy przedszkoli

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – kontynuacja

Koordynator: Anna Domagała
anna.domagala@womgorz.edu.pl

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Sieć współpracy i samokształcenia „Narzędzia TIK wspomagające pracę nauczyciela” – kontynuacja

Koordynator: Katarzyna Tomicka
katarzyna.tomicka@womgorz.edu.pl

nauczyciele wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych – kontynuacja

Koordynator: Beata Gizińska-Gigoła
beata.gizinska-gigola@womgorz.edu.pl

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych – kontynuacja

Koordynator: Małgorzata Niewiadomska
malgorzata.niewiadomska@womgorz.edu.pl

nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych „Dryle językowe: bank pomysłów i wspólny cel czyli efektywniejsze nauczanie gramatyki” – kontynuacja

Koordynator: Urszula Polańska
urszula.polanska@womgorz.edu.pl

nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego – kontynuacja

Koordynator: Iwona Trzaskowska
iwona.trzaskowska@womgorz.edu.pl

nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych – kontynuacja

Koordynator: Jolanta Stępkowska
jolanta.stepkowska@womgorz.edu.pl

nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych – kontynuacja

Koordynator: Jerzy Dutkiewicz
jerzy.dutkiewicz@womgorz.edu.pl

nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki szkół podstawowych – kontynuacja

Koordynator: Iwona Jankowska
iwona.jankowska@womgorz.edu.pl

nauczyciele matematyki szkół podstawowych

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych

Koordynator: Dorota Tomczak
dorota.tomczak@womgorz.edu.pl

nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli biologii szkół podstawowych – kontynuacja

Koordynator: Aleksandra Duszka-Sondej
aleksandra.duszka.sondej@womgorz.edu.pl

nauczyciele biologii i przyrody szkół podstawowych

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki wszystkich typów szkół

Koordynator: Zbigniew Łuczka
zbigniew.luczka@womgorz.edu.pl

nauczyciele fizyki szkół wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli geografii wszystkich typów szkół – kontynuacja

Koordynator: Radosław Jaroszewicz
radoslaw.jaroszewicz@womgorz.edu.pl

nauczyciele geografii wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych – kontynuacja

Koordynator: Barbara Matusik
barbara.matusik@womgorz.edu.pl

doradcy zawodowi oraz nauczyciele prowadzący zajęcia doradztwa zawodowego wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli kształcenia zawodowego – kontynuacja

Koordynator: Sylwia Pawlaczyk
sylwia.pawlaczyk@womgorz.edu.pl

nauczyciele kształcenia zawodowego wszystkich typów szkół

Sieć współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych – kontynuacja

Koordynator: Magdalena Janas, Monika Markowska
magdalena.janas@womgorz.edu.pl i monika.markowska@womgorz.edu.pl

nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line