WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Na początek roku szkolnego

Aktualności szkoleniowe

Zmiana miejsca konferencji z "plastyki"

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatora następuje zmiana miejsca konferencji: "Jak realizować podstawę programową przedmiotu „plastyka”?"

Nowym miejscem jest Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Pomorskiej 73. Jednocześnie zaznaczamy, że godziny trwania wydarzenia nie ulegają zmianie.

Oferta szkoleniowa WOM

Od 23 sierpnia (piątek) zapraszamy do korzystania z Oferty szkoleniowej WOM dla nauczycieli, oraz dyrektorów placówek do zapoznania się z ofertą szkoleń Rad Pedagogicznych oraz Warsztatów w Szkole. Zapraszamy do odpowiednich działów.

Konferencje metodyczne - sierpień 2019

NAUCZYCIELE * WYCHOWAWCY * PEDAGODZY * PSYCHOLODZY SZKOLNI * WYCHOWAWCY INTERNATÓW i ŚWIETLIC SZKOLNYCH * PRACOWNICY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH * BIBLIOTEKARZE SZKOLNI * DORADCY EDUKACYJNO-ZAWODOWI


Zapraszamy Państwa na konferencje przedmiotowo-metodyczne, które odbędą się w dniach 23, 26, 27, 28, 29 sierpnia i 5 września 2019 r. 

zgodnie z harmonogramem (zob. zał.)

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w konferencji.  

Rejestracja na 2019:[LINK]

Studia podyplomowe 2019/2020

Informujemy, że w r. szk. 2019/2020 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim będą prowadzone przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim kolejne edycje studiów podyplomowych na kierunkach:

 1. Zarządzanie oświatą
 2. Oligofrenopedagogika
 3. Przygotowanie pedagogiczne
 4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Zobacz [Szczegóły]

Komunikaty Administratora systemów informatycznych

Aktualizacja silnika Rejestracji

Trwa aktualizacja silnika zapisów na formy doskonalenia nauczycieli oraz formy szkoleniowe Rad Pedagogicznych i Warsztatów w Szkole do obsługi Teczki szkoleń. Teczka szkoleń jest mechanizmem pozwalającym na szybką rejestrację zapamiętanymi poprzez Identyfikator danymi nauczyciela i placówki oraz sprawdzania dokonynych po Identyfikatorze zgłoszeń.

Planowane otwarcie rejestracji to 23 sierpnia (piatek), a uruchomienie usługi Teczka szkoleń 26 sierpnia (poniedziałek). Aby usługa działała zgodnie z oczekiwaniami potrzebny jest adres e-mail oraz zapisanie numeru Identyfikatora rejestracji!

Komunikat systemu

[listy] - widok nie istnieje.

Błąd

Najbliższe szkolenia w WOM-ie

 • 20.09.2018, 15:30,
  G-3/5/PTI #Grupa 1
  : Podniesienie kompetencji w zakresie nauczania programowania z uwzględnieniem nowej podstawy programowej z informatyki
 • 22.09.2018, 9:00,
  G-3/5/PTI #Grupa 1
  : Podniesienie kompetencji w zakresie nauczania programowania z uwzględnieniem nowej podstawy programowej z informatyki
 • 22.09.2018, 9:00,
  G-6/11/PW #Grupa 1
  : Bezpieczeństwo uczniów w szkole. Zadania i odpo­wie­dzialność dyrektora oraz nauczyciela w oparciu o regulacje prawne
 • 22.09.2018, 9:00,
  G-8/15/PZ #Grupa 2
  : Nauczyciel na drodze awansu zawodowego w kontekście wprowadzanych zmian prawnych
 • 22.09.2018, 9:00,
  PDM-17/H1 #
  : Wielka ucieczka z obozu jenieckiego Stalag Luft III – historia regionu na lekcjach historii w szkole podstawowej
 • 22.09.2018, 9:00,
  PW-32/EPiW9 #Grupa 1
  : Majsterkowanie, doświadczenia i eksperymentyw przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej
 • 23.09.2018, 9:00,
  G-6/11/PW #Grupa 2
  : Bezpieczeństwo uczniów w szkole. Zadania i odpo­wie­dzialność dyrektora oraz nauczyciela w oparciu o regulacje prawne
 • 23.09.2018, 9:00,
  PW-32/EPiW9 #Grupa 2
  : Majsterkowanie, doświadczenia i eksperymentyw przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej
 • 24.09.2018, 15:30,
  G-11/21/PTI #Grupa 1
  : Uczeń w cyberprzestrzeni. Jak bezpiecznie poruszać się w wirtualnym świecie?
 • 25.09.2018, 15:00,
  PDM-9/JP9 #
  : Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
 • 25.09.2018, 15:30,
  G-10/19/PW #Grupa 1
  : Budowanie relacji „nauczyciel – rodzic” warunkiem współpracy w wychowaniu dziecka
 • 25.09.2018, 15:30,
  G-3/5/PTI #Grupa 2
  : Podniesienie kompetencji w zakresie nauczania programowania z uwzględnieniem nowej podstawy programowej z informatyki
 • 25.09.2018, 16:00,
  SWSP #
  : Sieci współpracy i samokształcenia
 • 26.09.2018, 15:30,
  G-11/21/PTI #Grupa 1
  : Uczeń w cyberprzestrzeni. Jak bezpiecznie poruszać się w wirtualnym świecie?
 • 27.09.2018, 15:00,
  PDM-33/JO3 #
  : Wymagania na egzaminie z języka obcego w ósmej klasie szkoły podstawowej – implikacje metodyczne (II edycja)
 • 27.09.2018, 15:00,
  PDM-9/JP9 #
  : Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
 • 27.09.2018, 15:30,
  G-3/5/PTI #Grupa 2
  : Podniesienie kompetencji w zakresie nauczania programowania z uwzględnieniem nowej podstawy programowej z informatyki
 • 27.09.2018, 17:00,
  #
  : Spotkanie projektowe