WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Na początek roku szkolnego

Aktualności szkoleniowe

Zmiana miejsca konferencji z "plastyki"

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatora następuje zmiana miejsca konferencji: "Jak realizować podstawę programową przedmiotu „plastyka”?"

Nowym miejscem jest Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Pomorskiej 73. Jednocześnie zaznaczamy, że godziny trwania wydarzenia nie ulegają zmianie.

Oferta szkoleniowa WOM

Od 23 sierpnia (piątek) zapraszamy do korzystania z Oferty szkoleniowej WOM dla nauczycieli, oraz dyrektorów placówek do zapoznania się z ofertą szkoleń Rad Pedagogicznych oraz Warsztatów w Szkole. Zapraszamy do odpowiednich działów.

Konferencje metodyczne - sierpień 2019

NAUCZYCIELE * WYCHOWAWCY * PEDAGODZY * PSYCHOLODZY SZKOLNI * WYCHOWAWCY INTERNATÓW i ŚWIETLIC SZKOLNYCH * PRACOWNICY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH * BIBLIOTEKARZE SZKOLNI * DORADCY EDUKACYJNO-ZAWODOWI


Zapraszamy Państwa na konferencje przedmiotowo-metodyczne, które odbędą się w dniach 23, 26, 27, 28, 29 sierpnia i 5 września 2019 r. 

zgodnie z harmonogramem (zob. zał.)

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w konferencji.  

Rejestracja na 2019:[LINK]

Studia podyplomowe 2019/2020

Informujemy, że w r. szk. 2019/2020 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim będą prowadzone przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim kolejne edycje studiów podyplomowych na kierunkach:

  1. Zarządzanie oświatą
  2. Oligofrenopedagogika
  3. Przygotowanie pedagogiczne
  4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Zobacz [Szczegóły]

Komunikaty Administratora systemów informatycznych

Aktualizacja silnika Rejestracji

Trwa aktualizacja silnika zapisów na formy doskonalenia nauczycieli oraz formy szkoleniowe Rad Pedagogicznych i Warsztatów w Szkole do obsługi Teczki szkoleń. Teczka szkoleń jest mechanizmem pozwalającym na szybką rejestrację zapamiętanymi poprzez Identyfikator danymi nauczyciela i placówki oraz sprawdzania dokonynych po Identyfikatorze zgłoszeń.

Planowane otwarcie rejestracji to 23 sierpnia (piatek), a uruchomienie usługi Teczka szkoleń 26 sierpnia (poniedziałek). Aby usługa działała zgodnie z oczekiwaniami potrzebny jest adres e-mail oraz zapisanie numeru Identyfikatora rejestracji!

Najbliższe trzy konferencje

Najbliższe szkolenia w WOM-ie