WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Program wspomagania szkół "Połączmy siły" 2023/2024

Zgodnie z zasadami funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli wynikającymi z rozporządzenia MEN z dn.28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) jednym z obligatoryjnych zadań WOM-u jest kompleksowe wspomaganie szkół i placówek.

W tym celu w roku szkolnym 2023/2024 podstawową formą wspomagania oferowaną szkołom i placówkom – podobnie jak w ub. latach – będzie projekt:

  • Program wspomagania szkół i placówek województwa lubuskiego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim pt. „Połączmy siły”.

Cel programu: wspomaganie szkół i placówek w celu poprawy jakości ich pracy w zakresie zdiagnozo­wanych potrzeb.

Zakres wspomagania ustala się na podstawie diagnozy potrzeb przeprowadzonej w danej szkole/placówce.

Etapy realizacji programu:

  • zdiagnozowanie potrzeb szkoły/placówki,
  • opracowanie rocznego programu wspomagania,
  • realizacja zaplanowanych działań i monitorowanie ich efektów,
  • ewaluacja programu wspomagania i opracowanie sprawozdania z jego realizacji.

Czas realizacji: wspomaganie ma charakter procesu trwającego rok szkolny i może być przedłużane.

Koszt: zostanie ustalony dla danej szkoły/placówki stosownie do uzgodnionego zakresu wspomagania.

Podstawą realizacji programu każdorazowo jest porozumienie zawarte przez WOM z przedszkolem/szkołą/placówką.

Obowiązuje rejestracja do programu przez stronę

Formularz rejestracji do programu PWPS (2023/2024)

Kontakt: koordynator projektu
mgr Małgorzata Jach
tel. 95 7216-122, 509-517-163
e-mail: malgorzata.jach@womgorz.edu.pl

 

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line

Oferta wspomagania szkół

  1. Program wspomagania szkół pt. "Połączmy siły"
  2. Szkolenia Rad Pedagogicznych
  3. Warsztaty w szkole
  4. Sieci współpracy i samokształcenia
Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line