WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Szkolenia RP

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Szkolenia Rad Pedagogicznych 2020/2021

Oferta szkoleń rad pedagogicznych na rok szkolny 2020/2021 obejmuje 37 tematów. Adresowana jest do wszystkich typów szkół i placówek.

Szkolenia realizowane będą w formie stacjonarnej oraz online.

Czas szkoleń stacjonarnych obejmuje 3-4 godziny dydaktyczne, a szkoleń online ok. 2 godzin dydaktycznych. W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z jednej szkoły lub kilku szkół z tej samej miejscowości/gminy. Dyrektorów szkół/placówek zachęcamy do zamawiania szkoleń zarówno z naszej oferty, jak i tematów własnych.

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązywać będą następujące zasady odpłatności:

  • za każde szkolenie stacjonarne zamówione z oferty WOM-u – 600 zł, a za szkolenie online – od 15 marca 2021 r. cena szkolenia wynosi 500 zł

    WZÓR ZAMÓWIENIA – kliknij w wybrany temat
    w tabeli „Tematy proponowane do realizacji”

  • za każde szkolenie na temat zamówiony spoza oferty – ceny jw.

    Formularz zamówienia tematu spoza oferty RP-0

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
Tematy proponowane do realizacji w roku szkolnym 2020/2021
NR TEMAT SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ Realizacja stacjonarna / On-line

Pracownia Zarządzania Oświatą

PZ

RP-1 Prawa i obowiązki nauczyciela w świetle zmian oświatowych Elżbieta Rostkowska

-
RP-2 Jak wzmocnić współpracę z rodzicami w czasie zdalnej komunikacji? Barbara Basińska, Dorota Janiszewska

-
RP-3 Prowadzenie działalności innowacyjnej w przedszkolu/szkole Dorota Janiszewska, Ewelina Kozłowska

Pracownia Technologii Informacyjnych

PTI

RP-4 RODO w praktyce szkolnej Mariusz Walak

RP-5 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni Emil Błaszkowski

RP-6 Fonoholizm wśród dzieci i młodzieży Emil Błaszkowski

RP-7 Na­rzę­dzia in­ter­ne­to­we w pra­cy na­uczy­cie­la Katarzyna Tomicka, Łukasz Lemieszewski

Pracownia Psychoedukacji i Wychowania

PPiW

RP-8 Drogowskazy życiowe­ – wychowanie do wartości w szkole podstawowej Jadwiga Krzewska-Gordzijewska

-
RP-9 Nastolatek w domu i w szkole – wyzwanie dla rodzica i nauczyciela(szkolenie z możliwością udziału rodziców uczniów) Barbara Basińska

-
RP-10 Współpraca szkoły i domu rodzinnego na rzecz dobrostanu psychicznego dziecka – perspektywa teraźniejszości i przyszłości (szkolenie z możliwością udziału rodziców uczniów klas I-III szkół podstawowych) Anna Domagała, Agata Muńko

-
RP-11 Przyczyny agresywnych zachowań dziecka przedszkolnego. Jak rozpoznać i pomóc? (szkolenie z możliwością udziału rodziców dzieci w wieku przedszkolnym) Agata Muńko

RP-12 Marudzące, kapryśne, nieznośne – norma rozwojowa czy powód do niepokoju? (szkolenie z możliwością udziału rodziców dzieci w wieku przedszkolnym) Agata Muńko

RP-13 Samoświadomość i uważność nauczyciela (Mindfulnes) jako podstawa rozwiązywania konfliktów i budowania dobrych relacji w radzie pedagogicznej Barbara Basińska

RP-14 Co nauczyciel powinien wiedzieć o zespole Aspergera? Agata Spirydowicz-Kacperska

RP-15 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole / przedszkolu / placówce Lidia Pyżyńska

RP-16 Jak rozpoznawać i zaspokajać potrzeby psychofizyczne uczniów wpływające na jakość ich zdrowia psychicznego? Lidia Pyżyńska

RP-17 Jak szkoła/przedszkole może stać się placówką promującą zdrowie? Jadwiga Krzewska-Gordzijewska

RP-18 Praca nauczyciela przedszkola z zastosowaniem „Arkusza rozwoju dziecka w wieku od 3 do 6 lat – obserwacje pedagogiczne i diagnoza przedszkolna” Danuta Turłaj, Jolanta Talaska

-
RP-19 Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola – organizacja pracy Jolanta Talaska, Danuta Turłaj

RP-20 Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola – planowanie i dokumentowanie pracy Danuta Turłaj, Jolanta Talaska

RP-21 Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola – kształtowanie kompetencji kluczowych przedszkolaka Jolanta Talaska, Danuta Turłaj

RP-22 Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola – organizacja kształcenia na odległość Danuta Turłaj, Jolanta Talaska

Pracownia Doskonalenia Metodycznego

PDM

RP-23 Praca głosem – ryzyko zawodowe w pracy nauczyciela Barbara Bednarek

RP-24 Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, nauczanie indywidualne i nauczanie domowe – zadania szkoły oraz obowiązki i dylematy nauczycieli Małgorzata Jach

RP-25 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ) – realizacja, monitoring, ewaluacja Barbara Matusik

RP-26 Nie ma edukacji bez dobrych relacji – wprowadzenie do metody tutoringu Dorota Dąbrowska

RP-27 Lekcje wychowawcze online – budowanie relacji w czasach zdalnej edukacji Dorota Dąbrowska

RP-28 Przeciwdziałanie mowie nienawiści – propozycje lekcji wychowawczych Dorota Dąbrowska

RP-29 Coaching w rozwiązywaniu problemów wychowawczych Barbara Bednarek

RP-30 Jak uczyć jeszcze lepiej? Metody i techniki uczenia się przyjazne mózgowi Dorota Dąbrowska

RP-31 Motywowanie uczniów do nauki w szkole XXI wieku w świetle osiągnięć neurodydaktyki Małgorzata Tyszkiewicz

RP-32 Techniki pracy lekcyjnej wspierające uczniów w uczeniu się Małgorzata Wiczkowska

RP-33 Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole podstawowej na przykładzie języków obcych Iwona Trzaskowska, Renata Nadobnik

RP-34 Rozwój kompetencji kluczowych na przykładzie języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i lekcji wychowawczych Jerzy Dutkiewicz, Małgorzata Niewiadomska

RP-35 Systematyzowanie i utrwalanie wiedzy uczniów z zastosowaniem metod aktywizujących Małgorzata Lech

RP-36 Zastosowanie telefonu komórkowego do utrwalania i sprawdzania wiedzy uczniów Zbigniew Łuczka

-
RP-37 Jak podnieść wynik na egzaminie ósmoklasisty? Rekomendacje metodyczne na podstawie analizy wyników dwóch pierwszych egzaminów Urszula Polańska, Mariusz Walak, Mirosław Kwiatkowski, Iwona Trzaskowska, Iwona Jankowska, Beata Gizińska-Gigoła, Dorota Tomczak

-
Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line