WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Szkolenia RP

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Szkolenia Rad Pedagogicznych 2022/2023

Oferta szkoleń rad pedagogicznych na rok szkolny 2022/2023 adresowana jest do wszystkich typów szkół i placówek.

Proponowana tematyka szkoleń uwzględnia podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, a także wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz wyniki egzaminów zewnętrznych szkół lubuskich.

Szkolenia realizowane będą w formie stacjonarnej oraz online.

Czas szkoleń stacjonarnych obejmuje 3-4 godziny dydaktyczne, a szkoleń online ok. 2 godzin dydaktycznych. W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z jednej szkoły lub kilku szkół z tej samej miejscowości/gminy.

Dyrektorów szkół/placówek zachęcamy do zamawiania szkoleń zarówno z naszej oferty, jak i tematów własnych.

W roku szkolnym 2022/2023 obowiązywać będą następujące zasady odpłatności:

  • za każde szkolenie stacjonarne zamówione z oferty WOM-u – 700 zł,
    a za szkolenie online – 500 zł

    WZÓR ZAMÓWIENIA – kliknij w wybrany temat
    w tabeli „Tematy proponowane do realizacji”

  • za każde szkolenie na temat zamówiony spoza oferty – ceny jw.

    Formularz zamówienia tematu spoza oferty RP-0

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
Tematy proponowane do realizacji w roku szkolnym 2022/2023
NR TEMAT SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ Realizacja stacjonarna / On-line

Pracownia Technologii Informacyjnych

PTI

RP-1 Office 365 – zastosowania w pracy zespołowej Mariusz Walak, Łukasz Lemieszewski

RP-2 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej Emil Błaszkowski

-
RP-3 Fonoholizm – niebezpieczeństwa nadużywania smartfonów przez uczniów Emil Błaszkowski

-
RP-4 Jak sobie radzić w cyfrowym świecie? Katarzyna Tomicka, Monika Markowska

RP-5 Cyfrowa tablica online czyli tablica interaktywna na ekranie komputera Monika Markowska, Katarzyna Tomicka

RP-6 Jak realizować lekcję zdalną? Emil Błaszkowski, Łukasz Lemieszewski, Mariusz Walak

Pracownia Zarządzania Oświatą

PZ

RP-7 Obserwacja zajęć jako wspólne działanie dyrektora i nauczyciela Elżbieta Rostkowska, Marek Piechowiak

-
RP-8 Zmiana w szkole – szkoła w zmianie Marek Piechowiak

-
RP-9 Działalność innowacyjna w przedszkolu/szkole/placówce oświatowej Dorota Janiszewska

Pracownia Psychoedukacji i Wychowania

PPiW

RP-10 Nastolatek w szkole i w domu – bunt czy poszukiwanie autonomii? Barbara Basińska, Lidia Pyżyńska

RP-11 Empatyczna klasa – relacje, które pomagają w nauce Barbara Basińska, Dorota Dąbrowska

RP-12 Konflikty z rodzicami – od racji do relacji Barbara Basińska

RP-13 Jak rozpoznawać i zaspokajać potrzeby psychofizyczne uczniów wpływające na jakość ich zdrowia psychicznego? Lidia Pyżyńska, Lidia Pyżyńska

RP-14 Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej Lidia Pyżyńska

RP-15 Jak wspierać ucznia z zespołem Aspergera? Agata Spirydowicz-Kacperska

RP-16 Jak szkoła/przedszkole może stać się placówką promującą zdrowie? Jadwiga Krzewska-Gordzijewska

RP-17 Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym uczniów – działalność wychowawcza i profilaktyczna w szkole Jadwiga Krzewska-Gordzijewska

RP-18 Przyczyny agresywnych zachowań dziecka przedszkolnego – jak rozpoznać i pomóc? (szkolenie z możliwością udziału rodziców dzieci w wieku przedszkolnym) Lidia Pyżyńska, Agata Muńko

RP-19 Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola – kształtowanie kompetencji kluczowych przedszkolaka Danuta Turłaj, Jolanta Talaska

RP-20 Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola – metody aktywizujące w przedszkolu czyli jak nauczyć dzieci uczenia się Danuta Turłaj, Jolanta Talaska

RP-21 Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola – „dodać mu skrzydeł” czyli wspieranie dziecka w budowaniu jego poczucia wartości Jolanta Talaska, Danuta Turłaj

RP-22 Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola – kształtowanie inteligencji emocjonalnej dziecka Danuta Turłaj, Jolanta Talaska

RP-23 Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola – koncepcja pedagogiczna Fredricha Froebla jako nowatorskie rozwiązanie programowe Danuta Turłaj, Jolanta Talaska

RP-24 Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola – praca bez pakietów edukacyjnych czyli jak stać się kreatywnym nauczycielem? Jolanta Talaska, Danuta Turłaj

Pracownia Doskonalenia Metodycznego

PDM

RP-25 Uczeń cudzoziemski w polskiej szkole – wychowawcze aspekty pracy nauczyciela Dorota Dąbrowska, Barbara Basińska

RP-26 Uczniowie z Ukrainy w polskiej szkole – wskazówki dydaktyczne Renata Nadobnik

RP-27 Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, nauczanie indywidualne i edukacja domowa – zadania szkoły oraz obowiązki i dylematy nauczyciela Jolanta Stępkowska

RP-28 Korespondencja elektroniczna nauczyciela z rodzicami uczniów Małgorzata Jach

RP-29 Myślenie krytyczne – kompetencja XXI wieku Dorota Dąbrowska

RP-30 Jak uczyć jeszcze lepiej? Metody i techniki uczenia się przyjazne mózgowi Dorota Dąbrowska

RP-31 Motywowanie uczniów do nauki w szkole XXI wieku w świetle osiągnięć neurodydaktyki Małgorzata Tyszkiewicz

RP-32 Techniki pracy lekcyjnej wspierające uczniów w uczeniu się Małgorzata Wiczkowska

RP-33 Nie ma edukacji bez relacji – wprowadzenie do metody tutoringu Dorota Dąbrowska

RP-34 Analiza wyników uzyskanych przez szkołę na egzaminach punktem wyjścia do efektywniejszej pracy z uczniami kolejnych roczników Zbigniew Łuczka

RP-35 Jak podnieść wynik na egzaminie ósmoklasisty? Wnioski i rekomendacje po kolejnym egzaminie Mirosław Kwiatkowski, Mariusz Walak, Beata Gizińska-Gigoła

RP-36 Matura od 2023 roku – informacje dla rady pedagogicznej Jerzy Dutkiewicz, Małgorzata Jach

RP-37 Rola szkoły w procesie dokonywania wyborów edukacyjno-zawodowych uczniów Barbara Matusik

RP-38 Kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole podstawowej Urszula Polańska, Dorota Tomczak, Jerzy Dutkiewicz, Małgorzata Niewiadomska -

RP-39 Kompetencje społeczne w edukacji zawodowej Sylwia Pawlaczyk

RP-40 Zadania domowe w dydaktyce szkoły podstawowej Aleksandra Duszka-Sondej, Iwona Jankowska, Jolanta Stępkowska

RP-41 Coaching w rozwiązywaniu problemów wychowawczych Barbara Bednarek

RP-42 Mindfulness w rozwoju muzycznym dziecka Barbara Bednarek -

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line