WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Konferencje » Konferencje metodyczne (sierpniowe) 2022

Widok: Plakat Sortuj terminami

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

22, 23, 24, 25, 26 sierpnia 2022

KONFERENCJE METODYCZNE

dla nauczycieli powiatów: (1) Gorzów Miasto, (2) Gorzów ziemski, (3) Międzyrzecz, (4) Słubice, (5) Strzelce Kraj.–Drezdenko, (6) Sulęcin, (7) Świebodzin

Nr Przedmiot
(wybierz przedmiot
i kliknij w link: Temat główny
)
Uczestnicy Temat główny Termin i miejsce konferencji Organizator
1język polskinauczyciele SP z 7 ww. powiatówMyślenie krytyczne – kompetencja XXI wieku25.08.2022, godz. 12:00-14:00
on-line,
Beata Gizińska-Gigoła
2nauczyciele SPP z 7 ww. powiatówNajważniejsze zadania nauczyciela języka polskiego w kontekście pierwszego egzaminu maturalnego w formule 202308.09.2022, godz. 16:00-18:00
on-line,
Małgorzata Niewiadomska,
Małgorzata Jach
3języki obcenauczyciele SP i SPP z 7 ww. powiatówEdukacja językowa w roku szkolnym 2022/2023 (1 cz.-wykład wspólny)24.08.2022, godz. 12:00-13:00
on-line,

j. angielski

Mirosław Kwiatkowski
Urszula Polańska

j. niemiecki

Renata Nadobnik
Iwona Trzaskowska

j. romańskie

Małgorzata Wiczkowska
nauczyciele SP i SPP z 7 ww. powiatówEdukacja językowa w roku szkolnym 2022/2023 (2 cz. w grupach językowych)24.08.2022, godz. 13:10-14:00
on-line,
4historia i wosnauczyciele historii i wos SP z 7 ww. powiatówDziecko obcojęzyczne na lekcjach historii w szkole podstawowej – dobre praktyki – problemy – perspektywy30.08.2022, godz. 16:00-18:00
on-line,
Jolanta Stępkowska
5nauczyciele historii i wos SPP z 7 ww. powiatówPlanowanie pracy nauczyciela w kontekście zmian w edukacji historycznej i obywatelskiej w szkołach ponadpodstawowych29.08.2022, godz. 15:00-17:00
on-line,
Jerzy Dutkiewicz
6muzykanauczyciele muzyki z 7 ww. powiatówKształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach muzyki24.08.2022, godz. 10:00-12:00
on-line,
Barbara Bednarek
7plastykanauczyciele muzyki z 7 ww. powiatówJak realizować przedmiot „plastyka”?25.08.2022, godz. 12:00-14:00
on-line,
Dariusz Sapkowski
8matematykan-le matematyki SP z 7 ww. powiatówMyślenie krytyczne – kompetencja XXI wieku25.08.2022, godz. 09:00-11:00
on-line,
Iwona Jankowska
9n-le matematyki SPP z 7 ww. powiatówNajważniejsze zadania nauczyciela matematyki w kontekście pierwszego egzaminu maturalnego w formule 202326.08.2022, godz. 09:00-11:00
on-line,
Dorota Tomczak
10biologia i przyrodanauczyciele SP z 7 ww. powiatówZajęcia terenowe to też lekcja08.09.2022, godz. 16:00-18:00
on-line,
Aleksandra Duszka-Sondej
11chemianauczyciele SP i SPP z 7 ww. powiatówZ aktualną nomenklaturą związków organicznych i empiriuszem (wirtualnym laboratorium) w rok szkolny 2022/202326.08.2022, godz. 10:00-13:00
Liceum Sztuk Plastycznych,
ul. Warszawska 18
Małgorzata Lech
12fizykanauczyciele SP i SPP z 7 ww. powiatówJak zainteresować uczniów fizyką?07.09.2022, godz. 16:00-18:00
on-line,
Zbigniew Łuczka
13geografianauczyciele SP i SPP z 7 ww. powiatówEdukacja geograficzna w czasach globalnego zagrożenia25.08.2022, godz. 09:00-12:00
II Liceum Ogólnokształcące,
Gorzów Wlkp., ul. Przemysłowa 22
Radosław Jaroszewicz
14edukacja wczesnoszkolnanauczyciele z Gorzowa i powiatu gorzowskiego ziemskiegoDar kreatywności. Jak rozwijać naturalną ciekawość poznawczą ucznia w młodszym wieku szkolnym?24.08.2022, godz. 09:30-11:30
Akademia im. Jakuba z Paradyża,
ul. Chopina 52, blok 5, sala Aula
Anna Domagała,
Agata Muńko
15nauczyciele z powiatów: strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, słubickiego, międzyrzeckiego i świebodzińskiegoDar kreatywności. Jak rozwijać naturalną ciekawość poznawczą ucznia w młodszym wieku szkolnym?24.08.2022, godz. 12:30-14:30
Akademia im. Jakuba z Paradyża,
ul. Chopina 52, blok 5, sala Aula
Anna Domagała,
Agata Muńko
16wychowanie przedszkolnenauczyciele z Gorzowa i powiatu gorzowskiego ziemskiegoDar kreatywności. Jak rozwijać naturalną ciekawość poznawczą dziecka w przedszkolu?25.08.2022, godz. 09:30-11:30
Akademia im. Jakuba z Paradyża,
ul. Chopina 52, blok 5, sala Aula
Danuta Turłaj,
Jolanta Talaska
17nauczyciele z powiatów: strzelecko-drezdeneckiego, międzyrzeckiego, słubickiego, sulęcińskiego, świebodzińskiegoDar kreatywności. Jak rozwijać naturalną ciekawość poznawczą dziecka w przedszkolu?25.08.2022, godz. 12:30-14:30
Akademia im. Jakuba z Paradyża,
ul. Chopina 52, blok 5, sala Aula
Danuta Turłaj,
Jolanta Talaska
18kształcenie zawodowe, przedsiębiorczość i doradztwo zawodowenauczyciele kształcenia zawodowego, przedsiębiorczości oraz doradcy zawodowi szkół i placówek z 7 ww. powiatówKształcenie zawodowe, przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe w roku szkolnym 2022/202325.08.2022, godz. 11:00-13:00
on-line,
Barbara Matusik,
Sylwia Pawlaczyk
19informatyka i technikanauczyciele informatyki, zajęć komputerowych i techniki (także edukacji wczesnoszkolnej) wszystkich typów szkół z 7 ww. powiatówInformatyczne różnorodności. O nauczaniu i uczeniu się informatyki inaczej23.08.2022, godz. 10:00-12:00
on-line,
Mariusz Walak,
Katarzyna Tomicka,
Łukasz Lemieszewski,
Emil Błaszkowski
20wychowanie do życia w rodzinienauczyciele wychowania do życia w rodzinie wszystkich typów szkół z 7 ww. powiatówWychowanie do życia w rodzinie – wsparciem wychowawczej funkcji szkoły i rodziny26.08.2022, godz. 10:00-12:30
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny,
Gorzów Wlkp. ul. Łokietka 23, sala 14
Jadwiga Krzewska-Gordzijewska,
Piotr Wójciak
21kształcenie specjalnenauczyciele kształcenia specjalnego z 7 ww. powiatówOblicza procesu edukacyjnego ucznia ze spektrum autyzmu26.08.2022, godz. 11:00-13:00
on-line,
Agata Spirydowicz-Kacperska,
Barbara Basińska
22pedagodzy, psycholodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznychpedagodzy i psycholodzy szkolni wszystkich typów szkół i placówek  z 7 ww. powiatów oraz pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych z woj. lubuskiegoDiagnoza i funkcjonowanie ucznia z Zespołem Aspergera24.08.2022, godz. 12:00-14:30
on-line,
Lidia Pyżyńska,
Agata Spirydowicz-Kacperska
23internatywychowawcy internatów z 7 ww. powiatówSposoby reagowanie w sytuacjach kryzysowych doświadczanych przez dzieci i młodzież30.08.2022, godz. 12:00-14:30
on-line,
Dorota Dąbrowska,
Jadwiga Krzewska-Gordzijewska
24świetlice szkolnewychowawcy świetlic SP z 7 ww. powiatówZwolnij i odetchnij. Sposoby dbania o dobrostan ucznia i nauczyciela w świetlicy szkolnej25.08.2022, godz. 10:00-12:00
on-line,
Magdalena Płatonow,
Monika Żołędziejewska
25biblioteki szkolnenauczyciele wszystkich typów szkół z 7 ww. powiatówEkologicznie i kreatywnie w bibliotece szkolnej24.08.2022, godz. 10:00-12:00
on-line,
Magdalena Janas
26wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwanauczyciele wszystkich typów szkół z 7 ww. powiatówUczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na zajęciach WF oraz EDB23.08.2022, godz. 10:00-12:30
Akademia im. Jakuba z Paradyża,
ul. Chopina 52, blok 5, sala Aula
Piotr Wójciak,
Jadwiga Krzewska-Gordzijewska
Rejestracja 5.3.3