WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Warsztaty w Szkole

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Warsztaty w szkole 2022/2023

Oferta tematów szkoleń warsztatowych, czyli zajęć praktycznych, proponowana jest do realizacji tylko w formie stacjonarnej w siedzibie szkoły/placówki. Przygotowana została dla  grup liczących do 15 nauczycieli stanowiących całą radę pedagogiczną lub jej część (w przypadku szkoleń informatycznych liczba uczestników powinna odpowiadać liczbie stanowisk komputerowych).
Uczestnicy otrzymują indywidualne zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia.

Odpłatność za szkolenia:

  • w przypadku szkoleń 4-godzinnych – 700 zł
  • w przypadku szkoleń dłuższych – cena do negocjacji
WZÓR ZAMÓWIENIA – kliknij wybrany temat
w tabeli „Oferta tematów warsztatów w szkole”

Przyjmowane będą zamówienia także na tematy spoza naszej oferty.

Formularz zamówienia tematu spoza oferty SZ-0

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
Oferta tematów „warsztatów w szkole” do realizacji w r. szk. 2022/2023
NR TEMAT WARSZTATÓW W SZKOLE Liczba godzin
Stacjon./Online

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny

WOM

SZ-0

Warsztat spoza oferty

real.

0 2

Pracownia Technologii Informacyjnych

PTI

SZ-1

Programowanie dla najmłodszych

real. Mariusz Walak, Łukasz Lemieszewski, Monika Markowska

4 -
SZ-2

Nowoczesna edukacja z tablicą interaktywną SMART

real. Mariusz Walak, Łukasz Lemieszewski

4 -
SZ-3

Office 365 – zastosowanie w pracy zespołowej

real. Łukasz Lemieszewski, Mariusz Walak

4 -
SZ-4

Nowoczesne narzędzia cyfrowe wspomagające dydaktykę

real. Katarzyna Tomicka, Łukasz Lemieszewski, Mariusz Walak, Monika Markowska

4 -
SZ-5

Cyfrowa tablica online czyli tablica interaktywna na ekranie komputera

real. Katarzyna Tomicka, Monika Markowska

4 -
SZ-6

Jak realizować lekcję zdalną?

real. Łukasz Lemieszewski, Monika Markowska, Mariusz Walak

4 -

Pracownia Psychoedukacji i Wychowania

PPiW

SZ-7

Praca nauczyciela przedszkola z zastosowaniem „Arkusza rozwoju dziecka od 3 do 6 lat – obserwacje pedagogiczne i diagnoza przedszkolna”

real. Danuta Turłaj, Jolanta Talaska

4 -
SZ-8

„Bez klapsa”. Jak prowadzić warsztaty dla rodziców dzieci przedszkolnych na temat wychowania bez przemocy?

real. Danuta Turłaj, Jolanta Talaska

12 -
SZ-9

Mierzę, ważę, segreguję – poznawanie stosunków jakościowych i ilościowych w przedszkolu

real. Danuta Turłaj, Jolanta Talaska

4 -
Sz-10

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

real. Lidia Pyżyńska, Agata Spirydowicz-Kacperska

4 -
Sz-11

Chcę świadomie wspierać rozwój swojego dziecka – warsztat uważnego rodzica

real. Agata Spirydowicz-Kacperska

4 -
Sz-12

Mediacje rówieśnicze – jak przygotować uczniów do rozwiązywania konfliktów?

real. Barbara Basińska

4 -

Pracownia Doskonalenia Metodycznego

PDM

SZ-13

Motywowanie uczniów do uczenia się

real. Barbara Matusik

4 -
SZ-14

Jak rozwijać kompetencje kluczowe na przykładzie języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i lekcji wychowawczych

real. Jerzy Dutkiewicz, Małgorzata Niewiadomska

4 -
SZ-15

Jak rozwijać kompetencje kluczowe w szkole podstawowej na przykładzie matematyki i przedmiotów przyrodniczych

real. Dorota Tomczak

4 -
SZ-16

Przykłady zastosowań wybranych metod nauczania na przedmiotach humanistycznych w szkole podstawowej

real. Małgorzata Niewiadomska, Małgorzata Wiczkowska

4 -
Sz-17

Projektowanie materiałów multimedialnych w edukacji zawodowej

real. Sylwia Pawlaczyk

4 -
SZ-18

Korespondencja elektroniczna nauczyciela z rodzicami uczniów

real. Małgorzata Jach

4 -
SZ-19

Myślenie krytyczne w praktyce szkolnej

real. Dorota Dąbrowska

4 -
Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line