WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Język polski

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
PDM-1/JP1 ABC pracy dydaktycznej z uczniem nieznającym języka polskiego (II edycja) 100 zł
PDM-2/JP2 Telefon komórkowy, laptop – narzędzia do szybkiego monitorowania wiedzy uczniów na lekcjach języka polskiego (II edycja) 40 zł
PDM-3/JP3 Realizacja procesu nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 40 zł
PDM-4/JP4 Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych – rekomendacje metodyczne 40 zł
PDM-5/JP5 Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej 40 zł
PDM-6/JP6 „Balladyna” i „Zemsta” na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej 40 zł
PDM-7/JP7 „Syzyfowe prace” S. Żeromskiego na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej (II edycja) 40 zł
PDM-8/JP8 Opowiadanie twórcze na egzaminie ósmoklasisty(III edycja) 50 zł
PDM-9/JP9 Zdalna lekcja języka polskiego w szkole ponad­podstawowej – krok po kroku 40 zł
PDM-10/JP10 Od czytania do pisania – szkic krytyczny jako obowiązkowa forma wypowiedzi pisemnej w szkole ponadpodstawowej 40 zł
PDM-11/JP11 Dramaty romantyczne na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej 40 zł
PDM-12/JP12 Powojenna piosenka literacka lekturą obowiązkową w szkole ponadpodstawowej – pomysły na lekcje 40 zł
PDM-13/JP13 Zaproś młode polskie kino na lekcje języka ojczystego w szkole ponadpodstawowej 40 zł
e-PDM-14/JP14 „Latarnik” Henryka Sienkiewicza – od czytania do pisania 40 zł
e-PDM-15/JP15 „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej (II edycja) 40 zł
e-PDM-16/JP16 „Pan Tadeusz” – zadania do lektury i scenariusze zajęć 40 zł
Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line