WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Języki obce i edukacja europejska

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
PDM-40/JO1 Dołącz do eTwinning 0 zł
PDM-41/JO2 Załóż projekt eTwinning 0 zł
PDM-42/JO3 Metody, techniki i formy pracy sprzyjające indywidualizacji uczenia się języków obcych (IV edycja) 50 zł
e-PDM-43/JO4 Metody, techniki i formy pracy sprzyjające indywidualizacji uczenia się języków obcych (II edycja) 40 zł
PDM-44/JO5 Skuteczne nauczanie leksyki języka obcego w szkole podstawowej (III edycja) 50 zł
PDM-45/JO6 Skuteczne nauczanie leksyki języka obcego w szkole ponadpodstawowej (II edycja) 50 zł
PDM-46/JO7 Jak rozwijać sprawność mówienia i pisania na lekcjach języka angielskiego w szkole podstawowej stosując storytelling? (II edycja) 50 zł
e-PDM-47/JO8 Matura z języka angielskiego 2023 a zapisy nowej podstawy programowej – sposoby pracy z uczniem (II edycja) 40 zł
PDM-48/JO9 Modernizacja warsztatu pracy nauczyciela języka angielskiego na podstawie analizy wyników egzaminów ósmoklasisty 50 zł
PDM-49/JO10 Jak rozwijać umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych pod kątem wymagań na egzaminie ósmoklasisty? 50 zł
PDM-50/JO11 Jak organizować w szkole podstawowej konkursy promujące naukę języka angielskiego? 50 zł
PDM-51/JO12 Edukacja interkulturowa w ramach realizacji podstawy programowej języka obcego (II edycja) 50 zł
PDM-52/JO13 Adaptiver Unterricht czyli lekcja niemieckiego szyta na miarę 50 zł
e-PDM-53/JO14 Podstawy metodyki zdalnego nauczania języków obcych w szkole podstawowej 40 zł
PDM-54/JO15 Lekcja języka niemieckiego w oparciu o kompetencje i doświadczenia nauczania zdalnego 50 zł
e-PDM-55/JO16 Egzamin maturalny z języka niemieckiego w nowej formule 40 zł
PDM-56/JO17 Standardy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów 0 zł
e-PDM-57/JO18 Podstawy metodyki zdalnego nauczania języków obcych w szkole ponadpodstawowej 40 zł
PDM-58/JO19 Jak rozwijać kompetencje językowe uczniów na lekcjach języka niemieckiego w szkole podstawowej w rzeczywistości postpandemicznej? 50 zł
PDM-59/JO20 Jak rozwijać kompetencje językowe uczniów na lekcjach języka niemieckiego w szkole ponadpodstawowej w rzeczywistości postpandemicznej? 50 zł
Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line