WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Języki obce i edukacja europejska

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
PDM-37/JO 1 Jak przygotować się do obserwowanej lekcji języka obcego? 80 zł
e-PDM-38/JO 2 Planowanie lekcji języka obcego i zarządzanie nią 70 zł
PDM-39/JO 3 „Klasa różnych prędkości” – jak indywidualizować pracę uczniów, wspierać ich autonomię i motywację do nauki (II edycja) 80 zł
e-PDM-40/JO 4 Metody, techniki i formy pracy sprzyjające indywidualizacji uczenia się języków obcych 70 zł
PDM-41/JO 5 Praca projektowa na lekcjach języka obcego na poziomach zaawansowania A1-B2 80 zł
e-PDM-42/JO 6 ABC nauczyciela języka angielskiego rozpoczynającego pracę w szkole 70 zł
e-PDM-43/JO 7 Jak zwiększyć efektywność nauki języka obcego – Retrieval Practice (szkolenie prowadzone w języku angielskim) 70 zł
e-PDM-44/JO 8 Możliwości współpracy polsko-niemieckiej szkół i placówek oświatowych 40 zł
e-PDM-45/JO 9 Wykorzystanie materiałów audiowizualnych na lekcjach języka angielskiego w szkole podstawowej 70 zł
e-PDM-46/JO 10 Jak zoptymalizować przygotowanie uczniów szkół podstawowych do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego na podstawie wniosków z dotychczasowych egzaminów? 70 zł
PDM-47/JO 11 Rozwijanie sprawności mówienia i pisania w szkole podstawowej z wykorzystaniem techniki storytelling (III edycja) 80 zł
e-PDM-48/JO 12 Sposoby pracy z uczniem przygotowującym się do matury z języka angielskiego w formule 2025 70 zł
e-PDM-49/JO 13 Jak zoptymalizować przygotowanie uczniów szkół ponadpodstawowych do matury z języka angielskiego na podstawie wniosków z egzaminu przeprowadzonego w nowej formule? 70 zł
e-PDM-50/JO 14 Wykorzystanie materiałów audiowizualnych na lekcjach języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej 70 zł
e-PDM-51/JO 15 Rozwijanie sprawności pisania w języku angielskim i jej ocena w kontekście wymagań egzaminacyjnych 70 zł
PDM-52/JO 16 Lekcja języka niemieckiego z Karin Wolff 80 zł
PDM-53/JO 17 Warsztat pracy nowoczesnego germanisty (edycja II) 80 zł
Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line