WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Języki obce i edukacja europejska

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
PDM-46/JO 1 Jak przygotować się do obserwowanej lekcji języka obcego? 60 zł
e-PDM-47/JO 2 Metody, techniki i formy pracy sprzyjające indywidualizacji uczenia się języków obcych (III edycja) 50 zł
PDM-48/JO 3 Praca projektowa na lekcjach języka obcego na poziomach zaawansowania A1-B2 60 zł
PDM-49/JO 4 Jak zwiększyć atrakcyjność zajęć językowych poprzez wprowadzanie elementów edukacji interkulturowej? 60 zł
PDM-50/JO-5 Optymalizacja nauczania języka angielskiego na podstawie analizy wyników kolejnych egzaminów ósmoklasisty 60 zł
PDM-51/JO 6 Jak rozwijać umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych i ich ocena pod kątem wymagań na egzaminie ósmoklasisty (II edycja) 60 zł
PDM-52/JO 7 Ocena kompetencji językowych uczniów szkoły podstawowej 60 zł
PDM-53/JO 8 Ocena kompetencji językowych uczniów szkoły ponadpodstawowej 60 zł
PDM-54/JO 9 Jak organizować w szkole podstawowej konkursy promujące naukę języka angielskiego? (II edycja) 60 zł
e-PDM-55/JO 10 Matura z języka angielskiego w latach 2023 oraz 2024 a zapisy nowej podstawy programowej – sposoby pracy z uczniem (III edycja) 50 zł
e-PDM-56/JO 11 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języka angielskiego w szkole podstawowej – założenia edukacji włączającej i formy pracy w klasie różnorodnej 50 zł
e-PDM-57/JO 12 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języka angielskiego w szkole ponad-podstawowej – założenia edukacji włączającej i formy pracy w klasie różnorodnej 50 zł
PDM-58/JO 13 Skuteczne nauczanie leksyki języka obcego w szkole podstawowej (IV edycja) 60 zł
PDM-59/JO 14 Binnendifferenzierung – Wie lässt sich das Lernen in der Klasse individuell gestalten? 0 zł
PDM-60/JO 15 Stacje zadaniowe na lekcjach języka niemieckiego w szkole podstawowej 60 zł
PDM-61/JO 16 Stacje zadaniowe na lekcjach języka niemieckiego w szkole ponadpodstawowej 60 zł
PDM-62/JO 17 Jak rozwijać kompetencje językowe uczniów na lekcjach języka niemieckiego w rzeczywistości postpandemicznej? 60 zł
PDM-63/JO 18 Warsztat metodyczny nowoczesnego germanisty 60 zł
e-PDM-64/JO 19 Egzamin maturalny z języka niemieckiego w nowej formule 50 zł
PDM-65/JO 20 Metoda „odwróconej klasy” z wykorzystaniem aplikacji „Quizlett” 60 zł
Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line