WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Języki obce i edukacja europejska

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
PDM-36/JO1 Dołącz do eTwinning 0 zł
PDM-37/JO2 Załóż projekt eTwinning 0 zł
PDM-38/JO3 Metody, techniki i formy pracy sprzyjające indywidualizacji uczenia się języków obcych(III edycja) 40 zł
PDM-39/JO4 Skuteczne nauczanie leksyki języka obcego w szkole podstawowej (II edycja) 40 zł
PDM-40/JO5 Metodyka pracy z materiałami autentycznymi w rozwijaniu sprawności językowych (II edycja) 40 zł
PDM-41/JO6 Elementy edukacji interkulturowej w realizacji nowej podstawy programowej dla języka obcego (II edycja) 40 zł
PDM-42/JO7 Modernizacja warsztatu pracy nauczyciela języka angielskiego szkoły podstawowej na podstawie analizy wyników dwóch pierwszych egzaminów ósmoklasisty 40 zł
PDM-43/JO8 Rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych oraz ich ocena pod kątem wymagań na egzaminie ósmoklasisty 40 zł
PDM-44/JO9 Jak organizować w szkole podstawowej konkursy promujące naukę języka angielskiego i skutecznie przygotowywać do nich uczniów? (II edycja) 40 zł
PDM-45/JO10 Skuteczne nauczanie leksyki języka obcego w szkole ponadpodstawowej 40 zł
PDM-46/JO11 Matura z języka angielskiego 2023 a zapisy nowej podstawy programowej – sposoby pracy z uczniem 40 zł
PDM-47/JO12 Jak pomóc uczniowi osiągnąć płynność w mówieniu i pisaniu? 0 zł
PDM-48/JO13 Efektowność a efektywność – jak skutecznie wykorzystywać aplikacje cyfrowe i e-zasoby podczas lekcji on- i offline? 40 zł
PDM-49/JO14 Praca domowa czy praca w domu – jak zaplanować lekcję on- i offline, by motywować uczniów w procesie uczenia się on- i offline? 40 zł
PDM-50/JO15 Ocenianie i testowanie na lekcji on- oraz offline 40 zł
PDM-51/JO16 Tekst literacki na lekcjach języka niemieckiego w szkole podstawowej na przykładzie twórczości Michaela Endego 40 zł
PDM-52/JO17 Tekst literacki na lekcjach języka niemieckiego w szkole ponadpodstawowej na przykładzie twórczości Michaela Endego 40 zł
e-PDM-53/JO18 Metodyka pracy z materiałami autentycznymi w rozwijaniu sprawności językowych (II edycja) 40 zł
e-PDM-54/JO19 Skuteczne nauczanie leksyki języka obcego w szkole podstawowej 40 zł
e-PDM-55/JO20 Skuteczne nauczanie leksyki języka obcego w szkole ponadpodstawowej 40 zł
e-PDM-56/JO21 Efektowność a efektywność – jak skutecznie wykorzystywać aplikacje cyfrowe i e-zasoby podczas lekcji on- i offline 40 zł
e-PDM-57/JO22 Praca domowa czy praca w domu – jak zaplanować lekcję on- oraz offline, by motywować uczniów w procesie uczenia się on- i offline? 40 zł
e-PDM-58/JO23 Ocenianie i testowanie na lekcji on- oraz offline 40 zł
Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line