WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Edukacja zawodowa • Doradztwo zawodowe

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
PDM-85/EZiDZ1 Metody aktywizujące na lekcjach podstaw przedsię­biorczości i teoretycznego kształcenia zawodowego 40 zł
PDM-86/EZiDZ2 Aplikacje komputerowe w kształceniu zawodowym 40 zł
PDM-87/EZiDZ3 Analiza i interpretacja wyników egzaminów zawodowych elementem planowania pracy nauczyciela 40 zł
PDM-88/EZiDZ4 Znaczenie i kształtowanie kompetencji miękkich w procesie kształcenia zawodowego 40 zł
PDM-89/EZiDZ5 Akademia Doradcy Zawodowego:metody kreatywne w pracy z grupą 40 zł
PDM-90/EZiDZ6 Akademia Doradcy Zawodowego:diagnoza potencjału edukacyjno-zawodowego uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej 40 zł
PDM-91/EZiDZ7 Akademia Doradcy Zawodowego:diagnoza potencjału edukacyjno-zawodowego uczniów szkoły ponadpodstawowej 40 zł
PDM-92/EZiDZ8 Akademia Doradcy Zawodowego:z dziećmi w świat zawodów 40 zł
e-PDM-93/EZiDZ9 Metody aktywizujące na lekcjach podstaw przedsię­bior­czości i teoretycznego kształcenia zawodowego 40 zł
e-PDM-94/EZiDZ10 Aplikacje komputerowe w kształceniu zawodowym 40 zł
e-PDM-95/EZiDZ11 Akademia Doradcy Zawodowego:metody kreatywne w pracy z grupą 40 zł
e-PDM-96/EZiDZ12 Akademia Doradcy Zawodowego:diagnoza potencjału edukacyjno-zawodowego uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej 40 zł
e-PDM-97/EZiDZ13 Akademia Doradcy Zawodowego:diagnoza potencjału edukacyjno-zawodowego uczniów szkoły ponadpodstawowej 40 zł
e-PDM-98/EZiDZ14 Akademia Doradcy Zawodowego:z dziećmi w świat zawodów 40 zł
Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line