WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Dydaktyka ogólna

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
PDM-94/D1 Korespondencja elektroniczna nauczyciela z rodzicami uczniów 50 zł
PDM-95/D2 Korespondencja elektroniczna dyrektora szkoły z nauczycielami i rodzicami uczniów 50 zł
e-PDM-96/D3 Lekcje wychowawcze on-line – budowanie relacji w czasach zdalnej edukacji (II edycja) 40 zł
PDM-97/D4 Projektowanie sytuacji edukacyjnych zorientowanych na wzajemną współpracę 80 zł
PDM-98/D5 Coaching w rozwoju osobistym i zawodowym nauczyciela (II edycja) 80 zł
PDM-99/D6 Szef coachem – coaching w procesie zarządzania i wspierania rozwoju pracowników 100 zł
PDM-100/D7 Design Thinking w pracy Samorządu Uczniowskiego 80 zł
PDM-101/D8 Dociekania filozoficzne z dziećmi 50 zł
PDM-102/D9 Myślenie krytyczne w praktyce szkolnej 100 zł
PDM-103/D10 Myślenie krytyczne w edukacji wczesnoszkolnej 80 zł
PDM-104/D11 Przykłady zastosowań wybranych metod nauczania na przedmiotach humanistycznych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (I edycja) 50 zł
e-PDM-105/D12 Przykłady zastosowań wybranych metod nauczania na przedmiotach humanistycznych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (II edycja) 40 zł
Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line