WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej
Lista

Zarządzanie oświatą • Awans zawodowy

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

PZ-27

Obserwacja zajęć zdalnych nowym wyzwaniem dla dyrektora szkoły

50 zł

Rodzaj formy seminarium stacjonarne
Adresaci dyrektorzy/wicedyrektorzy wszystkich typów szkół
Cel doskonalenie umiejętności dyrektorów/wicedyrektorów oraz wymiana doświadczeń w zakresie planowanie procesu dydaktycznego szkoły poprzez obserwację zajęć zdalnych
Liczba godzin

stacjonarnie: 4

Liczba miejsc w grupie: 15
Opis treści
  • wnioski LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego jako podstawa planowania procesu dydaktycznego szkoły
  • zadania dyrektora i nauczyciela wynikające z nadzoru pedagogicznego
  • założenia do opracowania procedur obserwacji zajęć (w zależności od potrzeby uczestników)
  • przegląd dokumentów regulujących organizację prowadzenia obserwacji – studium przypadku
  • planowanie obserwacji zajęć (spójność tematyki z zadaniami szkoły i placówki oświatowej, harmonogram)
  • narzędzia do obserwacji zajęć live i on-line oraz rozmowy przedobserwacyjnej
  • rozmowa poobserwacyjna (udzielenie wskazówek doskonalących)
Kadra dydaktyczna
Termin realizacji dokładny termin realizacji zostanie ogłoszony
Organizator (osoba odpowiedzialna) Pracownia Zarządzania Oświatą
Marek Piechowiak

Komunikat systemu

Nabór na szkolenie został zakończony.

Informacja

Rejestracja 5.3.5