WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzanie oświatą • Awans zawodowy

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
PZ-1 Zarządzanie w edukacji – warsztat praktycznych umiejętności zarządczych (II edycja) 250 zł
PZ-2 Warsztat rozwoju praktycznych umiejętności efektywnej komunikacji 250 zł
PZ-3 Planowanie działań w nadzorze pedagogicznym 60 zł
PZ-4 Obserwacja zajęć jako zadanie dyrektora szkoły 60 zł
PZ-5 Zmiana w szkole – szkoła w zmianie 60 zł
PZ-6 Ocena pracy nauczyciela 60 zł
PZ-7 Forum prawne dyrektora szkoły. Uczeń z niepełnosprawnością w szkole 60 zł
PZ-8 Forum prawne dyrektora szkoły. Ocenianie i klasyfikowanie uczniów 60 zł
PZ-9 Autorytet dyrektora w sytuacjach trudnych – feedback i delegowanie zadań w komunikacji z nauczycielem 60 zł
PZ-10 Dyrektor w kontaktach z rodzicami 70 zł
PZ-11 Kompetencje przyszłości – jak nadążać za zmieniającym się światem 60 zł
PZ-12 Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 60 zł
PZ-13 Konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola/szkoły/placówki 60 zł
PZ-14 Szkoła poza szkołą – organizacja wycieczek i wyjść grupowych 60 zł
PZ-15 Nadzór pedagogiczny nad procesem pomocy psychologiczno-pedagogicznej 60 zł
PZ-16 Pedagog, psycholog, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta pedagogiczny – obowiązki i zadania szkolnych specjalistów 90 zł
PZ-17 Szkolni specjaliści w awansie zawodowym 60 zł
e-PZ-18 Opiekun nauczyciela w procedurze awansu zawodowego 50 zł
PZ-19 Nauczyciel w drodze do mianowania 60 zł
e-PZ-20 Nauczyciel w drodze do mianowania 50 zł
PZ-21 Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego (II edycja) 60 zł
PZ-22 Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego (II edycja) 60 zł
PZ-23 Nauczyciel mianowany w drodze do dyplomowania (II edycja) 90 zł
e-PZ-24 Nauczyciel mianowany w drodze do dyplomowania (III edycja) 70 zł
Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line