WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzanie oświatą • Awans zawodowy

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
e-PZ-1 Nadzór pedagogiczny po pandemii 40 zł
e-PZ-2 Planowanie działań w nadzorze pedagogicznym 40 zł
e-PZ-3 Budowanie czy odbudowanie partnerskiej współpracy z rodzicami? 40 zł
e-PZ-4 Prawo w pracy dyrektora 40 zł
e-PZ-5 Decyzje administracyjne w szkole 40 zł
e-PZ-6 Wicedyrektor w szkole 40 zł
e-PZ-7 Dyrektor szkoły a organ prowadzący 40 zł
e-PZ-8 Zarządzanie czasem 40 zł
e-PZ-9 Zadania dyrektora szkoły w zakresie obowiązku prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej oraz dokonywania wydatków publicznych 40 zł
e-PZ-10 Osiem kompetencji kluczowych w praktyce szkolnej (II edycja) 40 zł
e-PZ-11 E-dyrektor, e-nauczyciel – budowanie wizerunku prowadzącego zajęcia online (II edycja) 40 zł
e-PZ-12 Opiekun stażu w procedurze awansu zawodowego (II edycja) 40 zł
e-PZ-13 Nauczyciel kontraktowy w drodze do mianowania 40 zł
PZ-14 Nauczyciel kontraktowy w drodze do mianowania 50 zł
e-PZ-15 Nauczyciel mianowany w drodze do dyplomowania (II edycja) 60 zł
PZ-16 Nauczyciel mianowany w drodze do dyplomowania 80 zł
PZ-16 Nauczyciel mianowany w drodze do dyplomowania 80 zł
PZ-17 Jak wykorzystać sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego do działań projakościowych szkoły? 50 zł
PZ-17 Jak wykorzystać sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego do działań projakościowych szkoły? 50 zł
PZ-18 Zdalne formy i metody pracy w działaniach rady pedagogicznej 50 zł
PZ-18 Zdalne formy i metody pracy w działaniach rady pedagogicznej 50 zł
PZ-19 Edukacja prawna dyrektora w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy 150 zł
PZ-19 Edukacja prawna dyrektora w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy 150 zł
PZ-20 Zarządzanie w edukacji – warsztat praktycznych umiejętności zarządczych 180 zł
PZ-20 Zarządzanie w edukacji – warsztat praktycznych umiejętności zarządczych 180 zł
PZ-21 Rada rodziców jako podmiot wspierający rozwój szkoły 50 zł
PZ-22 Ocena pracy i ocena dorobku zawodowego nauczyciela 50 zł
PZ-23 Emerytury, świadczenia kompensacyjne, urlopy zdrowotne (IV edycja) 80 zł
PZ-24 Nauczyciel stażysta na początku drogi zawodowej (II edycja) 80 zł
PZ-25 Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 50 zł
PZ-26 Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego 50 zł
PZ-27 Obserwacja zajęć zdalnych nowym wyzwaniem dla dyrektora szkoły 50 zł
PZ-28 Dlaczego uczeń i rodzic wybierają Twoją szkołę? Skuteczne zarządzanie procesem rekrutacji 50 zł
PW-8 Nauczyciel wspomagający w szkole ogólnodostępnej 50 zł
PDM-94/D1 Korespondencja elektroniczna nauczyciela z rodzicami uczniów 50 zł
PDM-95/D2 Korespondencja elektroniczna dyrektora szkoły z nauczycielami i rodzicami uczniów 50 zł
PDM-99/D6 Szef coachem – coaching w procesie zarządzania i wspierania rozwoju pracowników 100 zł
Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line