WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzanie oświatą • Awans zawodowy

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
PZ-1 Nadzór pedagogiczny jako czynnik rozwoju szkoły 80 zł
PZ-2 Poprawa efektywności kształcenia współczesnym wyzwaniem dyrektora szkoły 80 zł
PZ-3 Obserwacja bez oceny – budowanie nowej kultury organizacyjnej 80 zł
PZ-4 Ocena pracy nauczyciela 80 zł
e-PZ-5 Zawsze aktualny statut przedszkola, szkoły i placówki 70 zł
PZ-6 Dokumentacja szkolna – obowiązująca i niewymagana przepisami prawa 80 zł
PZ-7 Planowanie, organizacja i kontrola pomocy psychologiczno-pedagogicznej 80 zł
PZ-8 Rozdział 3a ustawy o systemie oświaty – ocenienie to wyzwanie! 80 zł
PZ-9 Konkurs na stanowisko dyrektora i koncepcja rozwoju szkoły 80 zł
PZ-10 Dyrektor na starcie. Co dalej? 80 zł
PZ-11 Zadania dyrektora w awansie zawodowym nauczyciela 80 zł
e-PZ-12 Nauczyciel kontraktowy w drodze do mianowania 70 zł
e-PZ-13 Dyplomowanie zgodnie z przepisami obowiązującymi do 1 września 2022 r. (stare zasady) 70 zł
PZ-14 Dyplomowanie zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 września 2022 r. (nowe zasady) 80 zł
PZ-15 Jak przeciwdziałać zespołowi wypalenia zawodowego? 250 zł
PZ-16 Efektywna komunikacja w pracy zespołowej 250 zł
PZ-17 Co decyduje o tym, że szkoła zmienia się na lepsze? 120 zł
Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line