WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzanie oświatą • Awans zawodowy

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
PZ-1 Nadzór pedagogiczny jako czynnik rozwoju szkoły(II edycja) 40 zł
PZ-2 Współpraca szkoły z rodzicami – projektowanie ewaluacji wewnętrznej 40 zł
PZ-3 Monitorowanie realizacji podstawy programowej w warunkach zdalnego kształcenia 40 zł
PZ-4 Ocena pracy i ocena dorobku zawodowego nauczyciela 40 zł
PZ-5 Edukacja prawna dyrektora w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy 80 zł
PZ-6 Emerytury, świadczenia kompensacyjne, urlopy zdrowotne (III edycja) 80 zł
PZ-7 Nauczyciel stażysta na początku drogi zawodowej 50 zł
PZ-8 Nauczyciel mianowany w drodze do dyplomowania 50 zł
PZ-9 Zarządzanie projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych 40 zł
PZ-10 Czego nauczyła nas epidemia? Refleksje i wnioski z kształcenia na odległość 40 zł
e-PZ-11 Zadania dyrektora szkoły w zakresie obowiązku prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej 40 zł
e-PZ-12 Zasady dokonywania wydatków publicznych w placówkach oświatowych 40 zł
e-PZ-13 E-dyrektor, e-nauczyciel – budowanie wizerunku prowadzącego zajęcia online 40 zł
e-PZ-14 Osiem kompetencji kluczowych w praktyce szkolnej 40 zł
e-PZ-15 Praca z radą pedagogiczną online 40 zł
e-PZ-16 Opiekun stażu w procedurze awansu zawodowego 40 zł
e-PZ-17 Nauczyciel kontraktowy w drodze do mianowania 40 zł
e-PZ-18 Nauczyciel mianowany w drodze do dyplomowania 50 zł
PDM-104/D6 Tutoring w szkole jako innowacja pedagogiczna – sposoby wdrażania 40 zł
PDM-105/D7 Design Thinking w pracy dyrektora szkoły 40 zł
PW-67 Warsztat rozwoju praktycznych umiejętnościefektywnej komunikacji wg Modelu Extended DISC 150 zł
PW-68 Zarządzanie w edukacji – Model Wszechstronnego Przywództwa – warsztat praktycznych umiejętności zarządczych 150 zł
PW-69/SPE14 Jak efektywnie organizować i realizować kształcenie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? (II edycja) 40 zł
Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line