WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej
Lista

Zarządzanie oświatą • Awans zawodowy

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

PZ-8

Rozdział 3a ustawy o systemie oświaty – ocenienie to wyzwanie!

80 zł

Rodzaj formy seminarium
Adresaci Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Założenia

Podczas szkolenia uczestnicy:

  • przeanalizują zapisy prawa oświatowego dotyczące warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego,
  • dokonają analizy statutu szkoły w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego,
  • będą doskonalić kompetencje dotyczące realizacji zadań obejmujących ocenianie wewnątrzszkolne,
  • wymienią doświadczenia i dobre praktyki w zakresie stosowania oceniania wewnątrzszkolnego.

Po szkoleniu uczestnicy:

  • poszerzą kompetencje dotyczące warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego
Liczba godzin: 4 Liczba miejsc w grupie: 15 Termin: marzec – kwiecień 2024
Kadra dydaktyczna Jolanta Stępkowska,Małgorzata Jach,Marek Piechowiak (WOM)
Organizator
(osoba odpowiedzialna)
Pracownia Zarządzania Oświatą
Marek Piechowiak

Komunikat systemu

Nabór na szkolenie został zakończony.

Informacja

Rejestracja 5.3.5