WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Psychoedukacja i wychowanie

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
PW-1 Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – wykorzystanie treningu uważności (Mindfulness) jako formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej 50 zł
PW-2 Szkoła w domu. Jak współpracować z rodzicami w sytuacji trudnej i nietypowej, zachowując dobrą kondycję psychiczną? 40 zł
PW-3 Rozwój kompetencji osobistych i zawodowych nauczyciela w oparciu o autorefleksję i gotowość do zmian 25 zł
PW-4 Tacy sami czy inni – wpływ pandemii na psychikę i zachowania uczniów i nauczycieli 120 zł
PW-5 Pomoc we właściwym czasie – jak pomagać w sytuacjach kryzysowych? 50 zł
PW-6 Jak rozmawiać z uczniami o miłości i seksualności? 120 zł
PW-7 Uzależnienia behawioralne uczniów – objaw słabości czy nałóg? 50 zł
PW-8 Unplugged – rekomendowany program profilaktyczny 200 zł
PW-9 TROS-KA – narzędzia do przesiewowej diagnozy obszaru emocjonalno-społecznego uczniów w wieku 9-13 lat 50 zł
PW-10 Trening umiejętności wychowawczych nauczycieli(III edycja) 100 zł
PW-11 Jak rozbroić agresję własną i uczniów?(II edycja) 100 zł
PW-12 Strategie działania w sytuacjach trudnych w szkole (III edycja) 150 zł
PW-13 Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Cz. I 500 zł
e-PW-14 Współpraca z rodzicami i wsparcie dziecka w sytuacji rozwodu w rodzinie 150 zł
e-PW-66 Strategia pracy z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania i sprawiającym trudności wychowawcze 120 zł
PW-67 Warsztat rozwoju praktycznych umiejętnościefektywnej komunikacji wg Modelu Extended DISC 150 zł
PW-68 Zarządzanie w edukacji – Model Wszechstronnego Przywództwa – warsztat praktycznych umiejętności zarządczych 150 zł
PW-70 Wychowawca coachem (część II kursu Metoda coachingu w procesie wychowania) 100 zł
Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line