WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
PW-19/SPE 1 Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (II edycja) 60 zł
e-PW-20/SPE 2 Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych (II edycja) 50 zł
PW-21/SPE 3 Masaż Shantala 300 zł
e-PW-22/SPE 4 Masaż Shantala 150 zł
PW-23/SPE 5 Masaż logopedyczny – różne podejścia 200 zł
e-PW-24/SPE 6 Masaż logopedyczny – różne podejścia 100 zł
PW-25/SPE 7 Terapia dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) 300 zł
e-PW-26/SPE 8 Terapia dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) 150 zł
PW-27/SPE 9 AAC i spektrum autyzmu – wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u dzieci z ASD 60 zł
e-PW-28/SPE 10 AAC i spektrum autyzmu – wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u dzieci z ASD 50 zł
PW-29/SPE 11 Jak organizować zajęcia rewalidacyjne z uczniem z zespołem Aspergera w szkole podstawowej? 60 zł
PW-30/SPE 12 Coaching jako metoda wspierająca rozwój zawodowy nauczyciela kształcenia specjalnego 70 zł
PW-31/SPE 13 Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym – I etap (III edycja) 220 zł
PW-32/SPE 14 Jak pomóc uczniowi z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (APD)pokonać trudności w czytaniu, pisaniu i funkcjonowaniu społecznym (III edycja) 0 zł
Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line