WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
PW-15/SPE1 Trening Umiejętności Społecznych (TUS) 500 zł
PW-16/SPE2 Seksualność osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 120 zł
PW-17/SPE3 Diagnoza dziecka ze spektrum autyzmu – praktyczne wskazówki 40 zł
PW-18/SPE4 Usprawnianie rozumienia społecznego i komunikacji dzieci ze spektrum autyzmu – wykorzystanie strategii wizualnych 40 zł
PW-19/SPE5 Terapia logopedyczna dzieci z zespołem Downa 40 zł
PW-20/SPE6 Diagnoza funkcji oromotorycznych (II edycja) 40 zł
PW-21/SPE7 Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym. I etap 180 zł
PW-22/SPE8 Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym. II etap 180 zł
PW-23/SPE9 Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym. III etap 180 zł
PW-24/SPE10 Diagnostyka w pedagogice specjalnej – od diagnozy rodziny do diagnozy dziecka, czyli od czego zacząć pracę edukacyjno-terapeutyczną z uczniemz niepełnosprawnością i/lub spektrum autyzmu? 120 zł
PW-25/SPE11 Techniki Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną (II edycja) 100 zł
e-PW-26/SPE12 Jak wspierać dziecko z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi w szkole? 150 zł
e-PW-27/SPE13 Usprawnianie rozumienia społecznego i komunikacji dzieci ze spektrum autyzmu – wykorzystanie strategii wizualnych 40 zł
PW-69/SPE14 Jak efektywnie organizować i realizować kształcenie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? (II edycja) 40 zł
Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line