WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
PW-23/SPE1 Trening Umiejętności Społecznych (TUS) 500 zł
PW-24/SPE2 Profil Psychoedukacyjny 3 (PEP-3-PL) – narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu 700 zł
PW-25/SPE3 Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym. I etap (II edycja) 180 zł
PW-26/SPE4 Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym. II etap 180 zł
PW-27/SPE5 Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym. III etap 180 zł
PW-28/SPE6 Zwyczajne towarzyszenie zamiast specjalnej troski” – jak wspierać uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w sytuacjach trudnych i nietypowych? 50 zł
PW-29/SPE7 Terapia logopedyczna dzieci z zespołem Downa (II edycja) 50 zł
PW-30/SPE8 Profilaktyka logopedyczna – terapia karmienia i jej wpływ na rozwój mowy 50 zł
PW-31/SPE9 Komunikacja wspomagająca i alternatywna dla początkujących nauczycieli 50 zł
e-PW-32/SPE10 Alternatywna rzeczywistość sensoryczna dzieci ze spektrum autyzmu 40 zł
e-PW-33/SPE11 Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych 40 zł
Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line