WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Edukacja informatyczna i techniczna

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
PTI-1 Tworzenie testów, quizów i gier interaktywnych 100 zł
e-PTI-2 Tworzenie testów, quizów i gier interaktywnych 60 zł
PTI-3 Jak stosować wybrane usługi, aplikacje i narzędzia Google’a w pracy dydaktycznej? 100 zł
e-PTI-4 Jak stosować wybrane usługi, aplikacje i narzędzia Google’a w pracy dydaktycznej? 60 zł
PTI-5 Jak stosować narzędzia cyfrowe w edukacji? 100 zł
e-PTI-6 Jak stosować narzędzia cyfrowe w edukacji? 60 zł
PTI-7 Tworzenie i przetwarzanie materiałów multimedialnych z zastosowaniem narzędzi cyfrowych (IV edycja) 100 zł
PTI-8 Stosowanie tablicy interaktywnej w dydaktyce przedmiotowej (VI edycja) 80 zł
PTI-9 Tworzenie prezentacji w pracy nauczyciela (PREZI, POWERPOINT, SWAY) (III edycja) 100 zł
e-PTI-10 Tworzenie prezentacji w pracy nauczyciela (PREZI, POWERPOINT, SWAY) (III edycja) 60 zł
PTI-11 Google Classroom w pracy nauczyciela 60 zł
e-PTI-12 Google Classroom w pracy nauczyciela 40 zł
PTI-13 Microsoft Office 365 w pracy nauczyciela 100 zł
e-PTI-14 Microsoft Office 365 w pracy nauczyciela 60 zł
PTI-15 Jak tworzyć materiały dydaktyczne w programach Gimp oraz PowerPoint? 100 zł
e-PTI-16 Jak tworzyć materiały dydaktyczne w programach Gimp oraz PowerPoint? 60 zł
PTI-17 Jak zastosować program Inkscape do tworzenia pomocy dydaktycznych z użyciem grafiki wektorowej? 80 zł
e-PTI-18 Jak zastosować program Inkscape do tworzenia pomocy dydaktycznych z użyciem grafiki wektorowej? 50 zł
PTI-19 Jak uratować stare zdjęcia, stosując cyfrowy retusz? 80 zł
e-PTI-20 Jak uratować stare zdjęcia, stosując cyfrowy retusz? 50 zł
PTI-21 Podstawy modelowania 3D w programie Blender 2.8 100 zł
e-PTI-22 Podstawy modelowania 3D w programie Blender 2.8 60 zł
PTI-23 Fonoholizm wśród dzieci i młodzieży 50 zł
e-PTI-24 Fonoholizm wśród dzieci i młodzieży 40 zł
PTI-25 Aplikacja Genial.ly – genialne narzędzie do tworzenia interaktywnego materiału do lekcji 100 zł
e-PTI-26 Aplikacja Genial.ly – genialne narzędzie do tworzenia interaktywnego materiału do lekcji 60 zł
PTI-27 Zagrożenia dla nauczania/uczenia się w cyberprzestrzeni 50 zł
e-PTI-28 Zagrożenia dla nauczania/uczenia się w cyberprzestrzeni 40 zł
PTI-29 Podstawy programowania w języku Python 3.8 (III edycja) 100 zł
e-PTI-30 Podstawy programowania w języku Python 3.8 (II edycja) 60 zł
PTI-31 Obiektowe programowanie w języku Python 3.8 100 zł
e-PTI-32 Obiektowe programowanie w języku Python 3.8 60 zł
PTI-33 Python 3.8 w konkursie „Programować każdy może” 100 zł
e-PTI-34 Python 3.8 w konkursie „Programować każdy może” 60 zł
PTI-35 Scratch w konkursie „Programować każdy może” 50 zł
e-PTI-36 Scratch w konkursie „Programować każdy może” 40 zł
PTI-37 C++ w konkursie „Programować każdy może” 50 zł
e-PTI-38 C++ w konkursie „Programować każdy może” 40 zł
PTI-39 Python 3.8 na maturze 100 zł
e-PTI-40 Python 3.8 na maturze 60 zł
PTI-41 Nauka programowania dla najmłodszych (IV edycja) 100 zł
e-PTI-42 Nauka programowania dla najmłodszych 60 zł
PTI-43 Nowoczesne narzędzia cyfrowe wspomagające zarządzanie szkołą/placówką (III edycja) 50 zł
e-PTI-44 Nowoczesne narzędzia cyfrowe wspomagające zarządzanie szkołą/placówką (II edycja) 40 zł
PTI-45 Jak zarządzać w cyfrowej szkole? 80 zł
e-PTI-46 Jak zarządzać w cyfrowej szkole? 60 zł
PTI-47 Jak sprawować nadzór pedagogiczny przy pomocy narzędzi cyfrowych? 80 zł
e-PTI-48 Jak sprawować nadzór pedagogiczny przy pomocy narzędzi cyfrowych? 50 zł
Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line