WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Edukacja informatyczna i techniczna

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
PTI-1 Wybrane narzędzia do tworzenia interaktywnych gier, zadań i quizów 100 zł
e-PTI-2 Wybrane narzędzia do tworzenia interaktywnych gier, zadań i quizów 70 zł
PTI-3 Interaktywne narzędzia cyfrowe w stacjonarnej i zdalnej pracy nauczyciela 100 zł
e-PTI-4 Interaktywne narzędzia cyfrowe w stacjonarnej i zdalnej pracy nauczyciela 70 zł
PTI-5 Jak tworzyć atrakcyjne prezentacje multimedialne? 100 zł
e-PTI-6 Jak tworzyć atrakcyjne prezentacje multimedialne? 70 zł
PTI-7 Office 365 – zastosowania w pracy zespołowej 100 zł
e-PTI-8 Office 365 – zastosowania w pracy zespołowej 70 zł
PTI-9 Jak efektywnie wykorzystać sprzęt i narzędzia TIK do zarządzania szkołą/placówką? 60 zł
e-PTI-10 Jak efektywnie wykorzystać sprzęt i narzędzia TIK do zarządzania szkołą/placówką? 50 zł
PTI-11 Cyberzagrożenia w stosowaniu TIK podczas zajęć 60 zł
e-PTI-12 Cyberzagrożenia w stosowaniu TIK podczas zajęć 50 zł
PTI-13 Tablica interaktywna Smart – porady i ciekawostki stosowania programu Notebook podczas lekcji 70 zł
PTI-14 Podstawy pilotażu bezzałogowych statków powietrznych i dronów w kategorii otwartej 60 zł
PTI-15 Jak efektywnie tworzyć materiały dydaktyczne w programach Gimp oraz Paint 3D? 100 zł
e-PTI-16 Jak efektywnie tworzyć materiały dydaktyczne w programach Gimp oraz Paint 3D? 70 zł
PTI-17 Blender od podstaw – wprowadzenie do modelowania 3D 100 zł
e-PTI-18 Blender od podstaw – wprowadzenie do modelowania 3D 70 zł
PTI-19 Inkscape – podstawy grafiki wektorowej 100 zł
e-PTI-20 Inkscape – podstawy grafiki wektorowej 70 zł
PTI-21 Interaktywne i ruchowe zabawy z elementami programowania w szkole podstawowej 60 zł
e-PTI-22 Programowanie gier w szkole podstawowej 60 zł
PTI-23 C++ w podstawie programowej szkół podstawowych 100 zł
e-PTI-24 C++ w podstawie programowej szkół podstawowych 70 zł
PTI-25 C++ w podstawie programowej szkół ponadpodstawowych 100 zł
e-PTI-26 C++ w podstawie programowej szkół ponadpodstawowych 70 zł
PTI-27 Przygotowanie uczniów do konkursu „Programować każdy może” – programowanie w języku C++ 60 zł
e-PTI-28 Przygotowanie uczniów do konkursu „Programować każdy może” – programowanie w języku C++ 50 zł
PTI-29 Praktyczne wprowadzenie do programowania w języku Python 3.8 100 zł
e-PTI-30 Praktyczne wprowadzenie do programowania w języku Python 3.8 70 zł
e-PTI-31 OOP – programowanie obiektowe w języku Python 80 zł
e-PTI-32 Przygotowanie uczniów do konkursu „Programować każdy może” – programowanie w języku Python 50 zł
PTI-33 Drukowanie 3D (poziom podstawowy) 90 zł
Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line