WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
PW-32/EPiW1 Edukacja językowa w przedszkolu w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori 50 zł
PW-33/EPiW2 Tablit – innowacyjny program wychowania przedszkolnego z zastosowaniem metody projektu(II edycja) 60 zł
PW-34/EPiW3 „Bez klapsa”. Jak prowadzić warsztat dla rodziców dzieci przedszkolnych na temat wychowania bez przemocy? (II edycja) 100 zł
PW-35/EPiW4 Innowacyjny program Dar Zabawy według koncepcji pedagogicznej Froebla 150 zł
PDM-103/D5 Edukacja globalna dla najmłodszych – forum dobrych praktyk 40 zł
PW-36/EPiW5 Wychowanie kosmiczne czyli zintegrowana wiedza o świecie w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori 60 zł
PW-37/EPiW6 „W królestwie uczuć – o mocy emocji” – cykl zajęć z wykorzystaniem metody storyline 50 zł
PW-38/EPiW7 Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy – wspieranie adaptacji małych dzieci w przedszkolu (II edycja) 150 zł
PW-39/EPiW8 Wio, koniku, ruszaj z nami – łatwe tańce z piosenkami, czyli nowe aranżacje piosenek znanych i popularnych 150 zł
PW-40/EPiW9 Edukacja Futurum: Twórcze i innowacyjne sposoby uczenia dzieci przedszkolnych (część I i II) 200 zł
e-PDM-107/D9 Odkrywamy świat – edukacja globalna dla najmłodszych 40 zł
PW-41/EPiW10 Rozwijanie percepcji słuchowej u dzieci w wieku przedszkolnym 40 zł
PW-42/EPiW11 Praca z historyjką obrazkową w przedszkolu 40 zł
PW-43/EPiW12 Logopedyczne ABC nauczyciela przedszkola 40 zł
PW-44/EPiW13 Narzędzia do autoewaluacji w Przedszkolu Promującym Zdrowie 50 zł
PW-45/EPiW14 Rozpoznawanie ryzyka dysleksji rozwojowej z wykorzystaniem Skali Prognoz Edukacyjnych 50 zł
PW-46/EPiW15 Rozpoznawanie ryzyka dysleksji rozwojowej z wykorzystaniem Skali Prognoz Edukacyjnych 50 zł
PW-47/EPiW16 Teatr do góry nogami. Zabawy tekstem, muzyką i plastyką w przedstawieniach dziecięcych (II edycja) 150 zł
PW-48/EPiW17 Trening uważności (Mindfulness) dla dzieci jako źródło obniżania napięcia i poprawy zachowania 40 zł
PW-49/EPiW18 Jak pomóc uczniowi z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (CAPD) pokonać trudności w czytaniu, pisaniu i funkcjonowaniu społecznym? (II edycja) 60 zł
PW-50/EPiW19 Jak rozmawiać z dziećmi w sytuacjach trudnych i kryzysowych? (VII edycja) 60 zł
PW-51/EPiW20 Jak kształtować u dzieci intuicję i pojęcia geometryczne? (II edycja) 40 zł
PW-52/EPiW21 Jak stosować klocki na zajęciach we wczesnej edukacji matematycznej? (III edycja) 40 zł
PW-53/EPiW22 Jak pracować z uczniem ze spektrum autyzmu w edukacji wczesnoszkolnej? 40 zł
PW-54/EPiW23 Gry i zabawy rozwijające aktywność twórczą dzieci na zajęciach edukacji polonistycznej w klasach I-III (II edycja) 40 zł
PW-55/EPiW24 Eksperymenty i doświadczenia w edukacji przyrodniczej w klasach I-III (II edycja) 40 zł
PW-56/EPiW25 Informacja zwrotna jako wspierający i motywujący element oceniania kształtującego (OK) w pracy z uczniem w edukacji wczesnoszkolnej 40 zł
PW-57/EPiW26 Geometria przestrzenna dla najmłodszych – budowle z klocków sześciennych 40 zł
PW-58/EPiW27 Działanie a nie wkuwanie – skuteczne sposoby na opanowanie przez dziecko tabliczki mnożenia (III edycja) 40 zł
PW-59/EPiW28 Orientacja w przestrzeni a matematyka i muzyka 80 zł
PW-60/EPiW29 Od inspiracji do innowacji – nauczanie pytajne w edukacji wczesnoszkolnej 100 zł
BP-9 Flanelowe opowieści czyli zastosowanie metody Flannel board story w przedszkolu i szkole podstawowej 50 zł
BP-11 Kamishibai w animacji czytelniczej – przykłady zastosowania papierowego teatru w przedszkolu i szkole podstawowej (IV edycja) 50 zł
BP-12 Gry i zabawy z elementami programowania w biblioteceszkoły podstawowej. Część 1 (II edycja) 40 zł
BP-13 Gry i zabawy z elementami programowania w bibliotece szkoły podstawowej. Część 2 40 zł
e-BP-14 Kamishibai w animacji czytelniczej – przykłady zastosowania papierowego teatru w przedszkolu i szkole podstawowej 50 zł
PDM-30/AR1 Jak rozwijać muzyczny potencjał dziecka w wieku 0-6 lat? 60 zł
PDM-32/AR3 Proste instrumenty i muzyczne zabawki dydaktyczne w edukacji szkolnej i przedszkolnej (III edycja) 50 zł
PDM-33/AR4 Muzyczne animacje i inscenizacje, czyli jak aktywnie słuchać muzyki (IV edycja) 40 zł
PW-73 Zarządzanie czasem 50 zł
Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line