WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
PW-37/EPiW 1 Edukacja językowa w przedszkolu w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori (II edycja) 90 zł
PW-38/EPiW 2 Innowacyjny program „Dar Zabawy” według koncepcji pedagogicznej Froebla 160 zł
PW-39/EPiW 3 „Wychowanie kosmiczne” czyli zintegrowana wiedza o świecie w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori 100 zł
PW-40/EPiW 4 Teatr do góry nogami. Zabawy tekstem, muzyką i plastyką w przedstawieniach dziecięcych (II edycja) 160 zł
PW-41/EPiW 5 Śpiewające kury w trampkach. Tańce, piosenki, zabawy językowe i plastyczne dla dzieci 140 zł
PW-42/EPiW 6 Edukacja Futurum: Twórcze i innowacyjne sposoby uczenia dzieci przedszkolnych (część I i II) 200 zł
PW-43/EPiW 7 Ekonomia w przedszkolu – „ABC ekonomii czyli pierwsze kroki w świecie finansów” 60 zł
PW-44/EPiW 8 Muzykoterapia jako sposób na obniżanie napięć emocjonalnych u dzieci (Mobilna Rekreacja Muzyczna według dra Macieja Kieryły) 80 zł
PW-45/EPiW 9 Organizacja pracy w oparciu o plan daltoński 60 zł
PW-46/EPiW 10 Instrukcja czynnościowa jako narzędzie pracy nauczyciela przedszkola 60 zł
PW-47/EPiW 11 Zanim zacznę pisać – rozwijanie percepcji wzrokowej dzieci w wieku przedszkolnym 90 zł
PW-48/EPiW 12 Edukacja dla planety – rozwijanie postaw prozdrowotnych dzieci w wieku przedszkolnym 60 zł
PW-51/EPiW 15 Nauczyciel bliski przyrodzie – podstawy edukacji w naturze 120 zł
PW-52/EPiW 16 Krok po kroku – choreografia dla najmłodszych 80 zł
PW-53/EPiW 17 Orientacja w przestrzeni a matematyka i muzyka (II edycja) 80 zł
PW-54/EPiW 18 Mój świat malowany mandalą (II edycja) 60 zł
PW-55/EPiW 19 Obliczenia zegarowe i kalendarzowe – rozwiązania metodyczne 60 zł
e-PW-56/EPiW 20 Obliczenia zegarowe i kalendarzowe – rozwiązania metodyczne 50 zł
PW-57/EPiW 21 Inspiracje matematyczne we wczesnej edukacji 60 zł
e-PW-58/EPiW 22 Inspiracje matematyczne we wczesnej edukacji 50 zł
PW-59/EPiW 23 Gramatyka w edukacji wczesnoszkolnej 60 zł
PW-60/EPiW 24 Kto czyta, nie błądzi – metody i techniki czytania w klasach I-III 60 zł
PW-61/EPiW 25 Eksperymenty i doświadczenia w edukacji przyrodniczej w klasach I-III 60 zł
PW-62/EPiW 26 Jak kształtować kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci w młodszym wieku szkolnym? 60 zł
PW-63/EPiW 27 Jak pracować z uczniem ze spektrum autyzmu w edukacji wczesnoszkolnej? 60 zł
PW-64/EPiW 28 Rozpoznawanie ryzyka dysleksji rozwojowej z wykorzystaniem Skali Prognoz Edukacyjnych 90 zł
e-PDM-34/AR 4 Atrakcyjne lekcje muzyki, zaangażowani uczniowie – aplikacja Kahoot (III edycja) 50 zł
PDM-35/AR 5 Jak rozwijać muzyczny potencjał dziecka w wieku 0-6 lat? (III edycja) 100 zł
PDM-36/AR 6 Proste instrumenty i muzyczne zabawki dydaktyczne w edukacji szkolnej i przedszkolnej (V edycja) 90 zł
Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line