WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
PW-38/EPiW1 Edukacja językowa w przedszkolu w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori (II edycja) 80 zł
PW-39/EPiW2 Tablit – innowacyjny program wychowania przedszkolnego z zastosowaniem metody projektu (II edycja) 100 zł
PW-40/EPiW3 „Bez klapsa”. Jak prowadzić warsztat dla rodziców dzieci przedszkolnych na temat wychowania bez przemocy? (II edycja) 150 zł
PW-41/EPiW4 „Dar zabawy” – innowacyjny program wychowania przedszkolnego opracowany według koncepcji pedagogicznej Froebla 150 zł
PW-42/EPiW5 Wychowanie kosmiczne czyli zintegrowana wiedza o świecie w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori 100 zł
PW-43/EPiW6 „W królestwie uczuć – o mocy emocji” – cykl zajęć z wykorzystaniem metody storyline 80 zł
PW-44/EPiW7 Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy – wspieranie adaptacji małych dzieci w przedszkolu (II edycja) 160 zł
PW-45/EPiW8 Teatr do góry nogami. Zabawy tekstem, muzyką i plastyką w przedstawieniach dziecięcych (II edycja) 160 zł
PW-46/EPiW9 Wio, koniku, ruszaj z nami – łatwe tańce z piosenkami. Współczesne aranżacje popularnych piosenek 160 zł
PW-47/EPiW10 Edukacja „Futurum” jako twórcze i innowacyjne sposoby uczenia się dzieci przedszkolnych (część I i II) 200 zł
PW-48/EPiW11 Rozwijanie percepcji słuchowej dzieci w wieku przedszkolnym (II edycja) 80 zł
PW-49/EPiW12 Zanim zacznę pisać – rozwijanie percepcji wzrokowej dzieci w wieku przedszkolnym 80 zł
PW-50/EPiW13 Ekonomia w przedszkolu – „ABC ekonomii czyli pierwsze kroki w świecie finansów” 50 zł
PW-51/EPiW14 Empatia w przedszkolu – „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami” 50 zł
PW-52/EPiW15 Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe w przedszkolu 60 zł
PW-53/EPiW16 Mindfulness jako sposób obniżania napięcia i poprawy zachowania dzieci 60 zł
PW-54/EPiW17 Rozpoznawanie ryzyka dysleksji rozwojowej z wykorzystaniem Skali Prognoz Edukacyjnych (II edycja) 80 zł
e-PW-55/EPiW18 Rozpoznawanie ryzyka dysleksji rozwojowej z wykorzystaniem Skali Prognoz Edukacyjnych (II edycja) 50 zł
PW-56/EPiW19 Grafomotoryka dziecka, czyli rola motoryki dużej i małej w edukacji wczesnoszkolnej 50 zł
PW-57/EPiW20 Z ortografią na Ty – ćwiczenia wprowadzające i utrwalających pisownię zmiękczeń w klasach I-III 50 zł
PW-58/EPiW21 Eksperymenty i doświadczenia w edukacji przyrodniczej w klasach I-III (II edycja) 50 zł
e-PW-59/EPiW22 Jak kształtować kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci w młodszym wieku szkolnym? 40 zł
e-PW-60/EPiW23 Jak budować efektywne relacje z rodzicami uczniów klas młodszych? 40 zł
PW-61/EPiW24 Geometria przestrzenna dla najmłodszych – budowle z klocków sześciennych (II edycja) 50 zł
PW-62/EPiW25 Orientacja w przestrzeni a matematyka i muzyka 60 zł
PW-63/EPiW26 Edukacja ekonomiczna w klasach I-III – projekt „ABC ekonomii czyli pierwsze kroki w świecie finansów” 50 zł
PW-64/EPiW27 Jak rozwijać kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci w klasach młodszych – projekt „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami” 50 zł
PW-65/EPiW28 Jak pracować „Metodą Pytań i Doświadczeń”? 50 zł
e-PW-66/EPiW29 Jak pracować „Metodą Pytań i Doświadczeń”? 40 zł
PW-67/EPiW30 Mój świat malowany mandalą 50 zł
e-PW-68/EPiW31 Mój świat malowany mandalą 40 zł
PW-69/EPiW32 Nietypowe zadania matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej (II edycja) 50 zł
e-PW-70/EPiW33 Nietypowe zadania matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej (II edycja) 40 zł
PDM-30/AR4 Muzyczne animacje i inscenizacje, czyli jak aktywnie słuchać muzyki (V edycja) 40 zł
PDM-31/AR5 Proste instrumenty i muzyczne zabawki dydaktyczne w edukacji szkolnej i przedszkolnej (IV edycja) 80 zł
PDM-32/AR6 Jak rozwijać muzyczny potencjał małego dziecka w wieku do 6 lat? (II edycja) 100 zł
PDM-101/D8 Dociekania filozoficzne z dziećmi 50 zł
PDM-103/D10 Myślenie krytyczne w edukacji wczesnoszkolnej 80 zł
Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line