WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Szkolenia RP

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Szkolenia Rad Pedagogicznych 2021/2022

Oferta szkoleń rad pedagogicznych na rok szkolny 2021/2022 adresowana jest do wszystkich typów szkół i placówek.

Proponowana tematyka szkoleń uwzględnia podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, a także wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz wyniki egzaminów zewnętrznych szkół lubuskich.

Szkolenia realizowane będą w formie stacjonarnej oraz online.

Czas szkoleń stacjonarnych obejmuje 3-4 godziny dydaktyczne, a szkoleń online ok. 2 godzin dydaktycznych. W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z jednej szkoły lub kilku szkół z tej samej miejscowości/gminy.

Dyrektorów szkół/placówek zachęcamy do zamawiania szkoleń zarówno z naszej oferty, jak i tematów własnych.

W roku szkolnym 2021/2022 obowiązywać będą następujące zasady odpłatności:

  • za każde szkolenie stacjonarne zamówione z oferty WOM-u – 600 zł, a za szkolenie online – 500 zł

    WZÓR ZAMÓWIENIA – kliknij w wybrany temat
    w tabeli „Tematy proponowane do realizacji”

  • za każde szkolenie na temat zamówiony spoza oferty – ceny jw.

    Formularz zamówienia tematu spoza oferty RP-0

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
Tematy proponowane do realizacji w roku szkolnym 2021/2022
NR TEMAT SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ Realizacja stacjonarna / On-line

Pracownia Zarządzania Oświatą

PZ

RP-1 Prawo oświatowe w pracy nauczyciela Elżbieta Rostkowska

RP-2 Działania innowacyjne w przedszkolu/szkole Ewelina Januszkiewicz, Dorota Janiszewska

Pracownia Technologii Informacyjnych

PTI

RP-3 Technologie cyfrowe w szkole po pandemii Łukasz Lemieszewski, Mariusz Walak

RP-4 Na­rzę­dzia in­ter­ne­to­we w  pra­cy na­uczy­cie­la Katarzyna Tomicka

RP-5 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni Emil Błaszkowski

RP-6 Fonoholizm wśród dzieci i młodzieży Emil Błaszkowski

Pracownia Psychoedukacji i Wychowania

PPiW

RP-7 Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola – organizacja pracy Danuta Turłaj, Jolanta Talaska

RP-8 Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola – planowanie i dokumentowanie pracy Jolanta Talaska, Danuta Turłaj

RP-9 Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola – kształtowanie kompetencji kluczowych przedszkolaka Danuta Turłaj, Jolanta Talaska

RP-10 Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola – konstruowanie scenariuszy zajęć i sytuacji edukacyjnych w przedszkolu Danuta Turłaj, Jolanta Talaska

RP-11 Przyczyny agresywnych zachowań dziecka przedszkolnego. Jak rozpoznać i pomóc? (szkolenie stacjonarne z możliwością udziału rodziców dzieci w wieku przedszkolnym) Agata Muńko

RP-12 Jak wspierać ucznia z zespołem Aspergera? Agata Spirydowicz-Kacperska

-
RP-13 Jak rozpoznawać i zaspokajać potrzeby psychofizyczne uczniów wpływające na jakość ich zdrowia psychicznego? Lidia Pyżyńska

RP-14 Jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej? Lidia Pyżyńska

RP-15 Z pustego i Salomon nie naleje. Jak znaleźć siłę i motywację do pracy z uczniami po pandemii? Barbara Basińska

RP-16 Szkoła dobrych relacji. Jak budować klimat po okresie dezintegracji oraz izolacji społecznej uczniów? Dorota Dąbrowska, Barbara Basińska

RP-17 Jak rozmawiać z dzieckiem/uczniem w sytuacji trudnej i kryzysowej? Jadwiga Krzewska-Gordzijewska

RP-18 Jak szkoła/przedszkole może stać się placówką promującą zdrowie? Jadwiga Krzewska-Gordzijewska

Pracownia Doskonalenia Metodycznego

PDM

RP-19 Jak podnieść wynik na egzaminie ósmoklasisty? Rekomendacje na podstawie analizy wyników kolejnego egzaminu Urszula Polańska, Mariusz Walak, Beata Gizińska-Gigoła, Mirosław Kwiatkowski

RP-20 Na co warto zwrócić uwagę, analizując wynik swojej szkoły uzyskany na egzaminie ósmoklasisty? Zbigniew Łuczka

RP-21 Techniki pracy lekcyjnej wspierające uczniów w uczeniu się Małgorzata Wiczkowska

RP-22 Lapbook zamiast „kopiuj wklej”. Propozycja metodyczna na lekcje różnych przedmiotów w szkole podstawowej Jolanta Stępkowska

RP-23 Jak uczyć jeszcze lepiej? Metody i techniki uczenia się przyjazne mózgowi Dorota Dąbrowska

RP-24 Motywowanie uczniów do nauki w szkole XXI wieku w świetle osiągnięć neurodydaktyki Małgorzata Tyszkiewicz

RP-25 Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, nauczanie indywidualne i nauczanie domowe – zadania szkoły oraz obowiązki i dylematy nauczycieli Małgorzata Jach

RP-26 Jak rozwijać kompetencje kluczowe na przykładzie języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i lekcji wychowawczych? Jerzy Dutkiewicz, Małgorzata Niewiadomska

RP-27 Jak rozwijać kompetencje kluczowe w szkole podstawowej na przykładzie języków obcych? Renata Nadobnik, Iwona Trzaskowska

RP-28 Jak rozwijać kompetencje kluczowe w szkole podstawowej na przykładzie matematyki i przedmiotów przyrodniczych? Dorota Tomczak

RP-29 Myślenie krytyczne – kompetencja XXI wieku Dorota Dąbrowska

RP-30 Motywowanie uczniów do uczenia się w kontekście ich przyszłych decyzji edukacyjno-zawodowych Barbara Matusik

RP-31 Nie ma edukacji bez relacji – wprowadzenie do metody tutoringu Dorota Dąbrowska

RP-32 Matura w 2023 roku – informacje dla rady pedagogicznej Małgorzata Jach

RP-33 Lekcje wychowawcze online – budowanie relacji w czasach zdalnej edukacji Dorota Dąbrowska

RP-34 Coaching w rozwiązywaniu problemów wychowawczych Barbara Bednarek

RP-35 Nauczanie hybrydowe i e-learning po pandemii – szansa na nową jakość w edukacji czy obciążenie? Iwona Trzaskowska

RP-36 Walory edukacyjne wycieczek po województwie lubuskim – organizacja warsztatów terenowych Radosław Jaroszewicz

Pracownia Zarządzania Oświatą

PZ

RP-37 Różnorodność pokoleniowa rady pedagogicznej – nowym wyzwaniem w zarządzaniu szkołą Marek Piechowiak

-
Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line