WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Szkolenia RP

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Szkolenia Rad Pedagogicznych 2023/2024

Oferta szkoleń rad pedagogicznych na rok szkolny 2023/2024 adresowana jest do wszystkich typów szkół i placówek.

Proponowana tematyka szkoleń uwzględnia podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, a także wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz wyniki egzaminów zewnętrznych szkół lubuskich.

Szkolenia realizowane będą w formie stacjonarnej oraz online.

Czas szkoleń stacjonarnych obejmuje 3-4 godziny dydaktyczne, a szkoleń online ok. 2 godzin dydaktycznych.

Dyrektorów szkół/placówek zachęcamy do zamawiania szkoleń zarówno z naszej oferty, jak i tematów własnych.

W roku szkolnym 2023/2024 obowiązywać będą następujące zasady odpłatności:

 • za każde szkolenie stacjonarne zamówione z oferty WOM-u – 900 zł,
  a za szkolenie online – 700 zł

  WZÓR ZAMÓWIENIA – kliknij w wybrany temat
  w tabeli „Tematy proponowane do realizacji”

 • Obowiązkiem zamawiającego szkolenie online jest przygotowanie edytowalnej listy uczestników i przesłanie jej na adres e-mail:
  bos.katarzyna.burdzinska@womgorz.edu.pl

 • za każde szkolenie na temat zamówiony spoza oferty – ceny jw.

  Rejestracja zamknięta

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line
Tematy proponowane do realizacji w roku szkolnym 2023/2024
NR TEMAT SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ Realizacja stacjonarna / On-line

Pracownia Zarządzania Oświatą

PZ

RP-1 Partnerstwo w obserwacji: nauczyciel – dyrektor Marek Piechowiak

Pracownia Technologii Informacyjnych

PTI

RP-2 Cyfrowe narzędzia w edukacji Mariusz Walak, Katarzyna Tomicka, Łukasz Lemieszewski

RP-3 Integracja TIK w procesie dydaktycznym Mariusz Walak, Łukasz Lemieszewski

RP-4 Sztuczna inteligencja – przygotowanie nauczycieli do cyfrowej transformacji Łukasz Lemieszewski, Mariusz Walak

RP-5 Nowe technologie w edukacji Mariusz Walak, Łukasz Lemieszewski

RP-6 Magiczne przygody z kodowaniem: odkrywanie tajemnic cyfrowego świata! Mariusz Walak, Łukasz Lemieszewski

-
RP-7 Myślenie wizualne i techniki zapamiętywania Katarzyna Tomicka

RP-8 Uzależnienie od Internetu czy problematyczne używanie telefonu? Emil Błaszkowski

RP-9 Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczycieli Emil Błaszkowski

Pracownia Psychoedukacji i Wychowania

PPiW

RP-10 Jak wspierać ucznia z zespołem Aspergera? Agata Muńko, Agata Spirydowicz-Kacperska

RP-11 Współpraca nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia ze SPE a efektywność edukacji Agata Muńko, Agata Spirydowicz-Kacperska

RP-12 Prowokator, roztrzepaniec i nadgorliwiec. Jak rozpoznać gry uczniowskie i interweniować właściwie Barbara Basińska

RP-13 Zanim powiesz MAM DOŚĆ – jak zadbać o siebie w sytuacjach trudnych i konfliktowych Barbara Basińska

RP-14 Stres i wypalenie zawodowe nauczyciela – jak znaleźć równowagęi pracować z ochotą? Barbara Basińska, Dorota Dąbrowska

RP-15 Aby nam się chciało tu być – budowanie klimatu społecznego sprzyjającego zdrowiu i dobremu samopoczuciu w Szkole i w Przedszkolu Promującym Zdrowie Jadwiga Krzewska-Gordzijewska

RP-16 Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej Lidia Pyżyńska

RP-17 Zespół dziecka/ucznia krzywdzonego – symptomy i procedury postępowania Agata Muńko

RP-18 Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola – zasady, konsekwencje i normy współżycia w grupie przedszkolnej Danuta Turłaj, Jolanta Talaska

-
RP-19 Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola – praca nauczyciela przedszkola z zastosowaniem „Arkusza rozwoju dziecka od 3 do 6 lat – obserwacje pedagogiczne i diagnoza przedszkolna” Danuta Turłaj, Jolanta Talaska

-
RP-20 Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola – aktywny przedszkolak, czyli sytuacje edukacyjne na rozpoczęcie i zakończenie dnia w przedszkolu Danuta Turłaj, Jolanta Talaska

-
RP-21 Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola – organizacja zajęć kierowanych z całą grupą z dominacją ruchu, działalności plastycznej, technicznej, konstrukcyjnej i umysłowej Jolanta Talaska, Danuta Turłaj

-

Pracownia Doskonalenia Metodycznego

PDM

RP-22 Jak uczyć uczniów uczenia się Dorota Dąbrowska

RP-23 Jak uczyć jeszcze lepiej? Metody i techniki uczenia się przyjazne mózgowi Dorota Dąbrowska

RP-24 Myślenie krytyczne – kompetencja XXI wieku Dorota Dąbrowska

RP-25 Techniki motywowania uczniów do uczenia się Małgorzata Wiczkowska

RP-26 Zastosowanie wybranych metod aktywizujących na lekcjach różnych przedmiotów Małgorzata Niewiadomska, Paweł Zaborowski, Lucyna Janicka, Małgorzata Wiczkowska

RP-27 Kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole podstawowej Jerzy Dutkiewicz, Małgorzata Niewiadomska, Urszula Polańska, Dorota Tomczak

RP-28 Dobra lekcja – od projektu do efektu Beata Gizińska-Gigoła, Dorota Tomczak

RP-29 ABC warsztatu pracy nauczyciela kształcenia zawodowego Sylwia Pawlaczyk

RP-30 Różne sposoby organizowania kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – zadania szkoły i dylematy nauczycieli Małgorzata Jach, Jolanta Stępkowska

RP-31 Dostosowanie wymagań programowych do możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Małgorzata Jach

RP-32 Uczniowie z Ukrainy w polskiej szkole – wskazówki dydaktyczne Renata Nadobnik

RP-33 Uczeń cudzoziemski w polskiej szkole – aspekty wychowawcze w pracy nauczyciela Barbara Basińska, Dorota Dąbrowska

RP-34 Jak zoptymalizować przygotowanie uczniów szkół podstawowych do egzaminu ósmoklasisty? Wnioski i rekomendacje na podstawie wyników egzaminu przeprowadzonego w 2023 roku Dorota Czarnecka, Beata Gizińska-Gigoła, Mirosław Kwiatkowski

RP-35 Ocenianie kształtujące w praktyce Beata Gizińska-Gigoła

RP-36 Kultura (d)oceniania szkolnego Renata Nadobnik, Iwona Trzaskowska

RP-37 Matura od 2023 roku – informacje dla rady pedagogicznej Jerzy Dutkiewicz

RP-38 Analiza wyników uzyskanych przez szkołę na egzaminach zewnętrznych punktem wyjścia do efektywnej pracy z uczniami kolejnych roczników Zbigniew Łuczka

RP-39 Aby słyszeli, słuchali i zrozumieli – wystąpienia publiczne nauczycielii uczniów na forum klasy, szkoły i poza szkołą Barbara Bednarek

-
RP-40 Korespondencja elektroniczna nauczyciela z rodzicami uczniów Małgorzata Jach

RP-41 Rola szkoły w procesie dokonywania wyborów edukacyjno-zawodowych uczniów Barbara Matusik

Legenda:
◀ rejestracja zamknięta
◀ rejestracja otwarta

◀ forma stacjonarna

◀ forma on-line